Nyílt levél a Báh-nak a menekültügyi őrizet és éhségsztrájk kapcsánOpen letter to the Hungarian Office of Immigration and Nationality (OIN) regarding hunger strike in the Nyírbátor detention centre

[english]

Végh Zsuzsanna Főigazgató Asszony részére

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tisztelt Végh Zsuzsanna!

A Migráns Szolidaritás Csoport tudomására jutott, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) felügyelete alá tartozó menekültügyi őrizet helyszínéül szolgáló nyírbátori épületben a fogvatartott menedékkérők nagyobb csoportja néhány napja éhségsztrájkba kezdett, amelyet a BÁH alkalmazottjának állítólagos ígéretei miatt azóta be is szüntettek.

Csoportunk tagjai 2013. augusztus 13.-­án telefonon beszéltek a korábban a sztrájkban részt vett több személlyel, akik részletesen beszámoltak az elégedetlenségük okairól, és arról, hogy miért kényszerültek az éhségsztrájk eszközéhez fordulni annak érdekében, hogy saját helyzetükön valamelyest javítani tudjanak, és hogy helyzetük reménytelenségére és kilátástalanságára felhívják a külvilág figyelmét.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a Migráns Szolidaritás Csoport nem bíztat senkit sem arra, hogy éhségsztrájkba kezdjen, vagy azt folytassa – ugyanakkor nem is beszélünk le senkit sem ennek az eszköznek az alkalmazásáról. Az éhségsztrájkot ugyanis a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek legszemélyesebb döntésének tartjuk, amelynek jelentőségét mi, akik nem tudjuk teljes egészében átérezni ezen emberek helyzetét, nem tudjuk megítélni. Csak akkor javasolnánk az éhségsztrájkolóknak azt, hogy hagyjanak fel a sztrájkkal, ha életük közvetlenül veszélyeztetve lenne – de még ekkor is tiszteletben tartanánk döntésüket, amennyiben ők közvetlen életveszély esetén is folytatni kívánnák a véleménnyilvánításuk és tiltakozásuk ezen formáját.

Éppen ezért kérjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a jövőben éhségsztrájk mellett döntő személyekre különös figyelmet fordítsanak – döntésüket tartsák tiszteletben, és a velük való bánásmód során a World Medical Association­nek az Éhségsztrájkról szóló Máltai Deklarációját tartsák szem előtt.

A nyírbátori menekültügyi őrizet épületében fogvatartott menedékkérők az alábbi sérelmekről számoltak be, amelyek arra indították őket, hogy a tiltakozásukat éhségsztrájkkal fejezzék ki:

[magyarul]

15th August 2013
Budapest, Hungary

Dear Zsuzsanna Vegh,

It has come to the attention of the Migrant Solidarity Group that in the Nyírbátor detention centre a group of asylum seekers has started a hunger strike some days ago, which since then has ceased as a result of some promises made by OIN representatives.

On 13th August 2013 members of our group spoke on the phone with some of the people who were previously on hunger strike. We were given a detailed report on the reasons why the detainees were forced to resort to a hunger strike in order to improve their situation in detention, calling the attention of the outside world on the hopelessness and the desperation of their situation.

 •  a menedékkérők nem követtek el semmilyen cselekményt, amelyet fogvatartással lehetne büntetni;
 •  a tiltakozó menedékkérők azt a tájékoztatást kapták, hogy “most az a szabály, hogy őrizetbe lehet őket venni” – ám a tiltakozók nem értik, hogy miért tesznek különbséget menedékkérő és menedékkérő között: a fogvatartott menedékkérők ugyanúgy szabadok szeretnének lenni, mint más menedékkérők, akik nincsenek őrizetben;
 • a fogvatartott menedékkérők semmilyen tájékoztatást nem kaptak saját anyanyelvükön arról, hogy mennyi ideig lesznek bezárva, hogy miért zárták be őket, és hogy mi fog történni velük azután, hogy kiengedték őket;
 • a menedékkérők nem tudták elmondani az őrizetet elrendelő bírósági tárgyalásukon érveiket, mert a tárgyaláson jelen lévő tolmács csak azt fordította le nekik, amit a bíró mondott, ám azt nem fordította le a bírónak, amit ők akartak mondani;
 • a menedékkérők őrizetét elrendelő bírósági tárgyalásonaz állam által kirendelt ügyvéd egy szót sem szólt az érdekükben, pedig vélhetően nem önkéntes alapon jelentkező ügyvédekről van szó, hanem az állam által fizetett ügyvédekről, akik semmittevéssel viszonozzák az adófizetőktől kapott fizetségüket;
 • a tiltakozók elmondták, hogy a nyírbátori börtönben is csak nagyon korlátozott mértékben tudnak ügyvédi segítséghez hozzáférni, pedig mindannyiuknak joguk lenne az ingyenes jogi tanácsadáshoz;
 • a tiltakozók a nekik adott élelemben férgeket találtak. Mivel fogva vannak tarva, nincsen más lehetőségük az életben maradásukra, mint annak az ételnek az elfogyasztása, amit a börtönben kapnak: ha ez az étel emberi fogyasztásra alkalmatlan, az állam felelősségre vonható, és a fogvatartottak nem kötelezhetőek ennek megevésére;
 • a fogvatartott menedékkérők elmondták, hogy az éhségsztrájk idején csak azon társukat látta el orvos, aki elájult a sztrájk során – ám őt is megalázó módon bilincsben vitték el az orvoshoz;
 • az éhségsztrájkban részt vett menedékkérők elmondták, hogy a sztrájk beszüntetése után nem volt lehetőségük használni az internetet.

Mi, a Migráns Szolidaritás Csoport tagjai minden fogvatartott menedékkérő érdekében (de nem nevében) követeljük, hogy:

 • a BÁH engedje szabadon a fogvatartott menedékkérőket, mert ezek az emberek semmilyen bűnt nem követtek el, amiért a fogvatartás büntetését érdemelnék;
 • a BÁH a menedékkérők részére biztosítsa a tisztességes eljáráshoz való jogot – mely magában foglalja, hogy a bírósági tárgyaláson, mely a menedékkérők fogvatartásáról rendelkezik, ne csak a BÁH alkalmazottját hallgassák meg, hanem azokat is, akiket a legsúlyosabb szabadságkorlátozó intézkedéssel kívánnak sújtani;
 • a BÁH nyújtson a fogvatartott menedékkérők részére a számukra érthető nyelven szóban és írásban megfelelő tájékoztatást jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozóan, valamint arra nézve, hogy mennyi ideig és milyen alapon vannak fogvatartva, továbbá arra nézve, hogy mi fog velük történni fogvatartásukat követően;
 • a BÁH biztosítsa a fogvatartott menedékkérőknek a börtönön belül a megfelelő mennyiségű óraszámban és megfelelő hozzáértéssel rendelkező állami jogi segítségnyújtást végző ügyvédek szolgáltatását;
 • a BÁH nemcsak hogy adjon emberi fogyasztásra alkalmas ételt a fogvatartott személyeknek, hanem biztosítson megfelelő élelmezést a részükre, amely figyelembe veszi a vallási szokásaikat és a többnyire fiatal felnőttek étvágyát;
 • a BÁH biztosítsa a fogvatartott menedékkérőknek a megfelelő orvosi ellátást, ami éhségsztrájk idején független orvosok által végzett vizsgálatokat foglal magában;
 •  a BÁH tartózkodjon az éhségsztrájk mellett döntő személyek bármilyen büntetésétől, így pl. az internet használatának megvonásától.

Kérjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a fenti követeléseinkre a lehető leghamarabb adjon választ.

Tisztelettel,

Budapest, 2013. augusztus 15.                                                   Migráns Szolidaritás Csoport

migszoli@mailbox.hu

First of all, we would like to emphasize that the Migrant Solidarity Group does not encourage anyone to go on a hunger strike, or to continue one. Nevertheless, we will not attempt to convince anyone to stop using this tactic, if they have so chosen. We consider that a hunger strike is a very personal decision made by the individuals who are directly affected by the conditions of detention, and as long as we are not in a similar situation, we cannot judge their decision. We would only ask the hunger strikers to stop their action if it is the case that someone’s life is endangered – but even then we would respect the hunger strikers’ decision if they wanted to continue protesting even when their lives are threatened.

For these reasons we ask OIN in the future to pay special attention to those on hunger strike. The hunger strikers’ decision should be respected, and during their treatment, the World Medical Association’s Malta Declaration on Hunger Strikes should be adhered to.

The asylum seekers detained in Nyírbátor refugees’ detention reported the following issues that led them to start a hunger strike:

• Asylum seekers have not committed a crime for which they should be detained
• The only information that the asylum seekers were given was “Now there is a new rule that they can be detained”. However, the asylum seekers do not understand what the difference is between them and other asylum seekers who are not detained. Their demand is to be free like the other asylum seekers.
• The detained asylum seekers received no information in their mother tongue on how long they would be detained for, why they are detained, and what will happen with them after they are released.
• In the Court hearing resulting in the detention, the asylum seekers were not given a chance to share their own viewpoints and arguments. The interpreter present only translated the Judge’s comments to the asylum seekers, but did not translate the asylum seekers’ comments back to the judge.
• The lawyer paid by the Hungarian state, present in the hearing, did not utter a single word in the defense of the asylum seekers. Moreover, the state lawyers do not work on a voluntary basis: rather, they are lawyers paid by the state, who in return for their salary do not do their job.
• The protesters complain that in the Nyírbátor prison there is very limited access to legal aid, even though they all have the right to receive legal help, free of charge
• The protesters found worms in their food. As they are detained, they have no chances of livelihood other than what is provided in the prison. If the food is not edible (a detainee claims there were worms in the food), the responsibility lies with the state. If the food is inadequate for human consumption, the state could be made responsible for it and the asylum seekers cannot be expected to eat it.
• The detained asylum seekers said that only one hunger striker, who fainted, was taken to a doctor but in a very humiliating way — in handcuffs.
• They also said that since they stopped the strike, they have not had any possibilities to use the Internet.

The Migrant Solidarity Group, in the interest of (but not in the name of) all the asylum seekers in Hungary, demands the following:

• OIN should not detain any asylum seekers, as these persons have not committed any crime that could be punishable by detention.
• OIN should provide all asylum seekers the right to a fair procedure when the decision about their detainment is made, during which not only the representatives of OIN are listened to but also the people they want to punish with the most severe restrictions of personal liberty.
• OIN needs to provide information about the procedure and their situation in a language understandable to the asylum seekers. The information should include the reasons why asylum seekers are detained as well as prospects of what will happen with them after their release.
• OIN needs to ensure that there are enough chances for legal aid inside the prison, enough lawyers with adequate competence, working enough hours.
• OIN needs to ensure that the food given to asylum seekers is edible as well as respect the different dietary needs according to age or religion.
• OIN has to provide all asylum seekers with proper medical care, including the possibility of independent doctors to visit the detention centres during times of a hunger strike.
• OIN needs to refrain from any type of punishment of the asylum seekers who took part in the hunger strike — including prohibiting their access to the Internet.

We ask the OIN to respond to these demands as soon as possible.

Regards,

The Migrant Solidarity Group

migszoli@mailbox.hu