All posts by verocska

Migszol látogatás a debreceni menekülttáborban – I. részMigszol visits refugee camp in Debrecen – Part One

Az elmúlt hetekben a Migszol ellátogatott a debreceni menekülttáborba – és ezt folytatni is fogjuk az elérési-programunk részeként. Több, a táborban élő menekülttel találkoztunk, és köszönhetően a Migszol változatos team-jének, képesek voltunk angol, francia, albán, fárszi és arab nyelven kommunikálni. A mostani rövid riportunkat újabbak követik majd, amelyekben megosztjuk a mi és a debreceni táborban élők tapasztalatait.

A debreceni tábor háttere
A tábor több ok miatt is speciális. Nemcsak azért, mert a legnagyobb menekülttábor Magyarországon, és ennek köszönhetően a média is jobban ráfigyel, különösen a helyi, regionális médiumok. Ez volt helyszíne a szélsőjobboldali Jobbik támogatói, illetve paramilitáris szárnyuk, a Magyar Gárda által szervezett tábor-ellenes tüntetéseknek is.
Fontos megemlíteni, hogy a tábornak nagyon bizarr, különös elrendezése van: a nyitott tábor közepén egy őrzött szállás is működik (az oda zártak számára igazából ez egy börtön). Ez az elrendezés nagyon erős pszichológiai nyomással bír, mindenkire hatással van a táboron belül; azokra is, akik a nyitott táborban élnek, a bezártakra is, sőt, még a tábor személyzetére és az őrségre is.
Azok, akik a nyitott táborrészben élnek, tudják, hogy amennyiben “rosszul viselkednek”, akár a zárt részlegbe is átkerülhetnek (a MigSzolnak többen is beszámoltak erről).
Azok, akik a zárt gyűjtőközpontban vannak, látják, ahogy ablakuk alatt más menekültek és menedékkérők szabadon sétálnak – gyakran azt sem tudják, ők miért vannak bebörtönözve.
Másrészről pedig, az őrzött szállás létezése a nyitott táboron belül különös cselekedetre csábítja az őröket, az angol nyelvben ennek “power tripping” a neve. A szótár (Thesaurus) definíciója szerint ez egyfajta hatalommal való visszaélés, pusztán azon „öröm” által vezérelve, hogy mások felett ellenőrzést, kontrollt tud gyakorolni valaki.
A táborban élők és dolgozók közötti egyenlőtlen hatalmi viszonyokkal járó légkört a zárt gyűjtőközpont baljós jelenléte még rosszabbá tette.
In recent weeks, Migszol started visiting the refugee camp in Debrecen – and, as a part of our outreach strategy, we will continue the visits in the future. We met with many refugees who live inside the camp, and thanks to our diverse MigSzol team, we were able to communicate with people in English, French, Albanian, Farsi and Arabic. This small report is the first of many to come, outlining and sharing our experiences of people who live within the Debrecen camp. Continue reading Migszol látogatás a debreceni menekülttáborban – I. részMigszol visits refugee camp in Debrecen – Part One

Solt Ottiliára emlékezünk – ma is tiltakozva az embertelen visszatoloncolások ellenKeeping up the Spirit of Ottilia Solt – still protesting against the inhumane deportations

Pontosan 22 évvel ezelőtt, 1992. február 4-én Solt Ottilia, az SZDSZ parlamenti képviselője a Belügyminiszert vonta kérdőre azzal az 57 kínai állampolgárral kapcsolatban, akiket Magyarország Kínába toloncolt vissza, és akiket megérkezésükkor megalázó bánásmódban részesítettek.
Solt Ottilia nem fogadta el a miniszter üres válaszát, és ezt válaszolta: “Ami a konkrét válaszokat illeti, a belügyminiszter úr megfeledkezik arról, ami – nem is olyan régen – ebben az országban folyt. Mi nagyon jól emlékszünk azokra a magyar állampolgárokra, akiket a testvéri Ausztria diszkréten visszatoloncolt ide – miközben a magyar hatóságok, természetesen, fogadták ezeket a magyar állampolgárokat, miközben az ő útlevelük visszatérérsre jogositotta őket, és miközben nem azonnal vették őket börtönbe, csak éppen a III/III-as szállt rá azokra, akikről diszkrét jelzés érkezett, hogy tudniillik kérték külföldön
maradásukat, és ezt nem kapták meg.”
(…)
“Elképzelhető tehát, hogy nagyobb körültekintéssel kellene dönteni, mielőtt bérelt repülőgépen, a kommandóegység kiséretében “nyújtjuk át” kommunista diktatúrák hatóságainak a kezébe azokat az állampolgárokat, akiknek a sorsáról nem fogunk hiteles tájékoztatást kapni a továbbiakban.”
(1992. január 3-án Magyarország 57 kínai állampolgárt toloncolt vissza a Kínai Népköztársaságba. Mindannyian érvényes útlevéllel és tartózkodási engedéllyel érkeztek Magyarországra, amelyek később lejártak az itt-tartózkodásuk ideje alatt. Az őket kísérő emberek beszámolója szerint rögtön a repülőtérre érkezésükkor kínai hivatalnokok vették körbe őket, akik a hidegben guggoltatták őket, amíg csak jelen voltak a megalázó bánásmód szemtanúi.)Exactly 22 years ago, on 4 February 1992, Ottilia Solt, an MP from the Liberal Democrats questioned the Minister of Interior about 57 Chinese people who were deported from Hungary to China and were facing degrading treatment upon their arrival.
Ottilia Solt did not accept the Minister’s empty answer, and said: “Regarding the concrete answers, the Minister of Interior forgets what – not even a long
time ago – has happened in this country. We remember very well those Hungarian citizens who were discreetly deported by the brotherly Austria – while the Hungarian authorities certainly received these Hungarian citizens, while their passports made them able to return to Hungary, and while they were not taken to prison immediately, just the III/III-unit (the Hungarian national security during the Communist times) jumped on those, who – according to a discreetly given information about them – asked for a permission to stay abroad but did not get it.”
(…)
It is imaginable therefore, that the authorities would decide more carefully before we – in rented airplanes, escorted by commando units – “deliver” those citizens in the hands of the authorities of communist dictatorships, whose later fate will not be revealed to us in a trustworthy way.”
(On 3 January 1992 Hungary deported 57 Chinese citizens to The People’s Republic of China. They all came to Hungary with valid passports and residence permits which later expired during their stay. According to some people who escorted them to China, the deported people were immediately surrounded by Chinese officials who ordered them at the airport to crouch in the cold.)

Sajtóközlemény-2014.február 1.Press release-1 February 2014

2013. december 2-án a Migráns Szolidaritás Csoport egy nyílt levelet tett közzé, melyben a Bicskei Befogadó Állomáson szolgálatot ellátó rendőrök jelenlétéről írtunk, amely a menekültek elmondása szerint megfélemlítő hatással van rájuk a táborban töltött mindennapjaik során.

A nyílt levélben – amelyet a rendőrségnek és az ügyészségnek is elküldtünk – egy afgán személlyel történt eseményről is beszámoltunk, aki az Átlátszó videóján nyilatkozik egy rendőri intézkedés során szerzett sérüléséről. A Csoportunknak az eseménnyel kapcsolatban 2013 októberében információt adó menekültek véleményét a nyílt levélben is leírtuk, mely szerint az afgán menekült kezét a rendőrök eltörték az intézkedés során.

A levél és az Átlátszó videója alapján a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség elrendelte a nyomozást ismeretlen tettes ellen hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás miatt. A nyomozás elrendelését üdvözlendőnek tartjuk, ezzel a nyomozó hatóságok igazolják, hogy komolyan veszik az ügyet. Az Ügyészség Csoportunkat is megkérte arra, hogy szolgáltassunk információt az afgán menekült adataival kapcsolatban. Mivel a sérülést szenvedett menekülttel korábban nem álltunk kapcsolatban, utólag kaptuk meg más menekültektől a nevét, akik viszont már nem tudták megerősíteni a korábbi véleményt, mely szerint a menekült kezét a rendőrök eltörték volna.On 2 December 2013 the Migrant Solidarity Group has published on our website an open letter, in which we are writing about the police presence in the Reception Centre for Refugees in Bicske, because according to the refugees the presence of the police has a threatening effect on their everyday lives.

In the open letter – which we also sent to the police and the prosecution – we also report about an incident with an Afghan refugee, who speaks on the video made by Átlátszó. He is saying on the video how his arm got injured while the police wanted to break up a fight between other refugees.
The Migrant Solidarity Group received information about the same incident from other refugees in October 2013, and in the open letter we also wrote the opinion of the refugees, according to which the police broke the arm of the Afghan refugee.

Based on the open letter and the video made by Átlátszó, the prosecution started an investigation against an unknown offender because of ill-treatment in official proceedings. The Migrant Solidarity Group welcomes the attitude of the prosecution, because this shows that the prosecution treats the case seriously. The prosecution also requested information from our Group about the Afghan refugee. Since the Migrant Solidarity Group has not been in contact with the Afghan refugee, we received his data about other refugees, who did not confirm that the police broke the arm of the Afghan refugee.

Nyílt levél a Báh-nak és a bicskei rendőrkapitányságnak a rendőrjelenlétről

Tisztelt Bicskei Rendőrkapitányság!

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

A Bicskei Befogadó Állomáson tartózkodó menekültek arról számoltak be a Migráns Szolidaritás Csoport tagjainak, hogy a közelmúltban a bicskei táborban szolgálatot ellátó rendőrök jelenlétét különösen súlyos sérelemként élik meg. A pár száz négyzetméternyi tábor területén a naponta akár 10-30 rendőr jelenléte ugyanis szorongást és értetlenséget vált ki belőlük. Szorongást a rendőrök puszta jelenlététől, mert köztudott, hogy a menekültek nem véletlenül hagyták el hazájukat, legtöbbször az állami hatóságok fegyveres-egyenruhás tagjai üldözték őket vallásuk, nemük, fajuk, politikai véleményük, vagy bármilyen egyéb
társadalmi csoporthoz való tartozásuk miatt. Értetlenséget pedig azért, mert senki sem érti, hogy ahol nem bűncselekményeket elkövető személyek élnek, ott miért van szükség ilyen mértékű rendőri jelenlétre.

„Most börtönben vagyunk?” – tette fel a kérdést egy menekült gyermeke a minap, és szülője nem tudta könnyen megnyugtatni gyermekét. Continue reading Nyílt levél a Báh-nak és a bicskei rendőrkapitányságnak a rendőrjelenlétről

Open Letter to the OIN and Bicske police regarding police presence in Bicske camp

To the Police Office of Bicske

To the Office of Immigration and Nationality

The refugees in the Bicske Reception Centre have informed the members of the Migrant Solidarity Group that they the recent presence of the police inside Bicske camp is causing them great grievances. Every day, within the area of mere several hundred square meters of the camp the presence of 10 to 30 policemen triggers anxiety and bewilderment among them.

Anxiety from the mere presence of the police as it is well known that the refugees have not accidentally left their homeland. They mostly fled from armed members of the public authorities in uniform who persecuted them because of their religion, gender, race, political opinion or because of their membership of any other social group.

They feel bewilderment because no one can understand why there is a need for such a high level of police presence in a place where nobody has committed any criminal acts.

“Are we now in prison?” – a refugee child asked this question the other day and her parents could not really reassure the child. Continue reading Open Letter to the OIN and Bicske police regarding police presence in Bicske camp

Erőszakos rasszista támadások egy menekült ellen Bicskén

Tudomásunkra jutott, hogy 2013. október 27-én rasszista indíttatású erőszakos támadás ért egy menekültet Bicske városában (propeller.hu).

A rendőrség hivatalos honlapján is megjelent egy nyilatkozat a támadásról azzal a címmel, hogy “Rendőrkézen a bántalmazók”, majd néhány mondattal később a rendőrségi nyilatkozat ellentmond önmagának: “A két férfit a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd szabadon bocsátották őket.” – tudjuk meg a rendőrségtől (police.hu).

A rendelkezésre álló információk alapján azonban – melyek ellentmondanak a rendőrség szerint elkövetett garázdaság bűncselekményének – a két támadó a garázdaságnál sokkal súlyosabb bűncselekményt, a közösség tagja elleni erőszakot követhették el felfegyverkezve, melyet a törvény 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.

Hangsúlyozzuk, hogy minden menekülő embernek joga van Magyarországon menedékjogot kérni, és kinyilvánítjuk a szolidaritásunkat az összes Magyarországon élő menedékkérővel és menekülttel. Szeretnénk továbbá mindenkit emlékeztetni, hogy Magyarországnak nemzetközi jogi kötelessége az emberhez méltó körülmények biztosítása a menedékkérők és a menekültek részére is.
Tudomásunk van arról, hogy a támadás helyszínén több térfigyelő kamera is működik, ezért kérjük, hogy ezen felvételeket is vegyék figyelembe a nyomozás során.

Követeljük továbbá, hogy annak érdekében, hogy ezek a személyek ne követhessenek el újabb rasszista támadást menekültekkel szemben, a nyomozóhatóság indítványozza az előzetes letartóztatásukat. A Migráns Szolidaritsá Csoport felhívja a magyar hatóságokat arra, hogy teljes mértkében tárják fel a múlt vasárnapi támadás okát és tényállását.

Bízunk benne, hogy a helyi nyomozóhatóság mindent megtesz ennek érdekében, és bízunk benne, hogy a magyar hatóságok elítélik az efféle idegengyűlölő támadásokat.

Budapest, 2013. október 31.

Violent Hate Crimes against a Refugee in Bicske

It has come to our attention (propeller.hu) that on 27 October, 2013 there were racist violent attacks against a refugee in Bicske, Hungary. The official website of the police also released a statement about the criminal acts, with the headline, that the suspects are in the hands of the police (police.hu). The statement of the police then contradicts itself by concluding, that two men are suspected with breaching the peace with arms, and they were set free by the police.

However, based on the information available, there is a reasonable suspicion that the two attackers were armed and they committed the criminal offence of “violence against a member of a community”, a hate crime which can be punished by 2-8 years of imprisonment. We emphasize that all refugees have the legal right to seek asylum in Hungary, express our solidarity with them and remind that under international law, Hungary is obliged to provide respectable living conditions for all asylum seekers and refugees.

We are informed that the area where the attacks happened are recorded with public cameras, therefore we are asking the police to use these recordings during the investigation, and to prevent the racist attackers from committing hate crimes again, initiate the pre-trial detention of the suspects. Migráns Szolidaritás is calling on Hungarian authorities to fully investigate the incident that took place last Sunday.

We trust that the local police is doing everything to find out what was the course of actions that led to the violence, and that the Hungarian authorities denounce this. Budapest, 31 October, 2013 Migrant Solidarity Group

Hatvanan éhségsztrájkolnak a békéscsabai menedékkérőket befogadó táborban60 Asylum-seekers Go On Hunger Strike in the Asylum Seeker-prison of Békéscsaba Hungary

Öt Maliból érkezett menedékkérő kezdett éhségsztrájkba október 10-én a békéscsabai, menedékkérőket fogva tartó táborban, tiltakozván a bebörtönzésük és a táborbeli körülmények miatt. Ma újabb 55 fogvatartott menedékkérő csatlakozott hozzájuk.

Mindannyian a szabadságuktól való megfoszottság miatt tiltakoznak és kihangsúlyozzák, hogy ők nem bűnözők, hanem menekültek. Egyúttal fel szeretnék hívni a világ figyelmét a törvénytelen bebörtönzésükre és a békéscsabai menedékkérőket fogva tartó, zárt és őrzött táborban uralkodó embertelen állapotokra.

A Migráns Szolidaritás Csoport kéri a BÁH-ot (Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal) és a rendőrséget, hogy tartsa tiszteletben az éhségsztrájkolók tiltakozáshoz való jogát és a tiltakozásuk módját. A Migráns Szolidaritás Csoport egyúttal követeli azt is, hogy ne csak a tiltakozó, de a többi menedékkérőt is engedjék szabadon – menedéket kérni ugyanis nem bűncselekmény.

Five asylum-seekers from Mali in Hungary went on hunger strike to protest conditions and unjust imprisonment on October 10 2013. Today they were joined by another 55 asylum-seekers, all in the  Békéscsaba detention camp.

Together they are protesting against their deprivation of liberty with an emphasis that they are not criminals but refugees. They also call the world’s attention to the inhumane conditions in the Békéscsaba prison for asylum-seekers which makes their detention unlawful.

The Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group of Hungary) demands from the both OIN (Office of Immigration and Nationality) and the Hungarian Police that they respect the hunger strikers’ right to protest and their chosen method should be respected. And, Migrant Solidarity Group also demands that these and all other asylum-seekers in Hungary be released – seeking asylum is not a crime. Continue reading Hatvanan éhségsztrájkolnak a békéscsabai menedékkérőket befogadó táborban60 Asylum-seekers Go On Hunger Strike in the Asylum Seeker-prison of Békéscsaba Hungary

Nyílt levél a Báh-nak a menekültügyi őrizet és éhségsztrájk kapcsánOpen letter to the Hungarian Office of Immigration and Nationality (OIN) regarding hunger strike in the Nyírbátor detention centre

[english]

Végh Zsuzsanna Főigazgató Asszony részére

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tisztelt Végh Zsuzsanna!

A Migráns Szolidaritás Csoport tudomására jutott, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) felügyelete alá tartozó menekültügyi őrizet helyszínéül szolgáló nyírbátori épületben a fogvatartott menedékkérők nagyobb csoportja néhány napja éhségsztrájkba kezdett, amelyet a BÁH alkalmazottjának állítólagos ígéretei miatt azóta be is szüntettek.

Csoportunk tagjai 2013. augusztus 13.-­án telefonon beszéltek a korábban a sztrájkban részt vett több személlyel, akik részletesen beszámoltak az elégedetlenségük okairól, és arról, hogy miért kényszerültek az éhségsztrájk eszközéhez fordulni annak érdekében, hogy saját helyzetükön valamelyest javítani tudjanak, és hogy helyzetük reménytelenségére és kilátástalanságára felhívják a külvilág figyelmét.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a Migráns Szolidaritás Csoport nem bíztat senkit sem arra, hogy éhségsztrájkba kezdjen, vagy azt folytassa – ugyanakkor nem is beszélünk le senkit sem ennek az eszköznek az alkalmazásáról. Az éhségsztrájkot ugyanis a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek legszemélyesebb döntésének tartjuk, amelynek jelentőségét mi, akik nem tudjuk teljes egészében átérezni ezen emberek helyzetét, nem tudjuk megítélni. Csak akkor javasolnánk az éhségsztrájkolóknak azt, hogy hagyjanak fel a sztrájkkal, ha életük közvetlenül veszélyeztetve lenne – de még ekkor is tiszteletben tartanánk döntésüket, amennyiben ők közvetlen életveszély esetén is folytatni kívánnák a véleménnyilvánításuk és tiltakozásuk ezen formáját.

Éppen ezért kérjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a jövőben éhségsztrájk mellett döntő személyekre különös figyelmet fordítsanak – döntésüket tartsák tiszteletben, és a velük való bánásmód során a World Medical Association­nek az Éhségsztrájkról szóló Máltai Deklarációját tartsák szem előtt.

A nyírbátori menekültügyi őrizet épületében fogvatartott menedékkérők az alábbi sérelmekről számoltak be, amelyek arra indították őket, hogy a tiltakozásukat éhségsztrájkkal fejezzék ki:

[magyarul]

15th August 2013
Budapest, Hungary

Dear Zsuzsanna Vegh,

It has come to the attention of the Migrant Solidarity Group that in the Nyírbátor detention centre a group of asylum seekers has started a hunger strike some days ago, which since then has ceased as a result of some promises made by OIN representatives.

On 13th August 2013 members of our group spoke on the phone with some of the people who were previously on hunger strike. We were given a detailed report on the reasons why the detainees were forced to resort to a hunger strike in order to improve their situation in detention, calling the attention of the outside world on the hopelessness and the desperation of their situation. Continue reading Nyílt levél a Báh-nak a menekültügyi őrizet és éhségsztrájk kapcsánOpen letter to the Hungarian Office of Immigration and Nationality (OIN) regarding hunger strike in the Nyírbátor detention centre

Menekültek hajléktalansága elleni email-kampány: Sürgős felhívás! 2013.08.02

Sürgős felhívás!

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2013. augusztus 2-án rendőrségi erővel karöltve kilakoltatással fenyegeti a menekülteket a Bicskei előintegrációs menekülttáborból. Ezeket az embereket, akiket Magyarország nemzetközi védelemben részesített annak következtében, hogy őket származási országukban üldözték, a hatóságok hajléktalanná fogják tenni. Olyan menekültekről van szó, akik az előre meghatározott időpontnál tovább tartózkodtak a bicskei táborban, aminek az az oka, hogy nem kaptak elég támogatást saját lakhatásuk biztosítására.

Hajléktalanszállók elérhetőségeivel sem látták el őket, sőt a családosokat sem segítették az olyan szállók felkutatásában, melyek egyaránt befogadnak idős embereket és gyerekeket is. Mutassuk meg, hogy Magyarország nem annyira rasszista és idegengyűlölő, mint ahogyan azt a legutóbbi hírekben hallhattuk! Fejezzük ki szolidaritásunkat és támogatásunkat a hajléktalanná váló menekültekkel azzal, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alábbi címére elküldjük ezt az emailt: 

Continue reading Menekültek hajléktalansága elleni email-kampány: Sürgős felhívás! 2013.08.02