Migszol látogatás a debreceni menekülttáborban – I. részMigszol visits refugee camp in Debrecen – Part One

Az elmúlt hetekben a Migszol ellátogatott a debreceni menekülttáborba – és ezt folytatni is fogjuk az elérési-programunk részeként. Több, a táborban élő menekülttel találkoztunk, és köszönhetően a Migszol változatos team-jének, képesek voltunk angol, francia, albán, fárszi és arab nyelven kommunikálni. A mostani rövid riportunkat újabbak követik majd, amelyekben megosztjuk a mi és a debreceni táborban élők tapasztalatait.

A debreceni tábor háttere
A tábor több ok miatt is speciális. Nemcsak azért, mert a legnagyobb menekülttábor Magyarországon, és ennek köszönhetően a média is jobban ráfigyel, különösen a helyi, regionális médiumok. Ez volt helyszíne a szélsőjobboldali Jobbik támogatói, illetve paramilitáris szárnyuk, a Magyar Gárda által szervezett tábor-ellenes tüntetéseknek is.
Fontos megemlíteni, hogy a tábornak nagyon bizarr, különös elrendezése van: a nyitott tábor közepén egy őrzött szállás is működik (az oda zártak számára igazából ez egy börtön). Ez az elrendezés nagyon erős pszichológiai nyomással bír, mindenkire hatással van a táboron belül; azokra is, akik a nyitott táborban élnek, a bezártakra is, sőt, még a tábor személyzetére és az őrségre is.
Azok, akik a nyitott táborrészben élnek, tudják, hogy amennyiben “rosszul viselkednek”, akár a zárt részlegbe is átkerülhetnek (a MigSzolnak többen is beszámoltak erről).
Azok, akik a zárt gyűjtőközpontban vannak, látják, ahogy ablakuk alatt más menekültek és menedékkérők szabadon sétálnak – gyakran azt sem tudják, ők miért vannak bebörtönözve.
Másrészről pedig, az őrzött szállás létezése a nyitott táboron belül különös cselekedetre csábítja az őröket, az angol nyelvben ennek “power tripping” a neve. A szótár (Thesaurus) definíciója szerint ez egyfajta hatalommal való visszaélés, pusztán azon „öröm” által vezérelve, hogy mások felett ellenőrzést, kontrollt tud gyakorolni valaki.
A táborban élők és dolgozók közötti egyenlőtlen hatalmi viszonyokkal járó légkört a zárt gyűjtőközpont baljós jelenléte még rosszabbá tette.
In recent weeks, Migszol started visiting the refugee camp in Debrecen – and, as a part of our outreach strategy, we will continue the visits in the future. We met with many refugees who live inside the camp, and thanks to our diverse MigSzol team, we were able to communicate with people in English, French, Albanian, Farsi and Arabic. This small report is the first of many to come, outlining and sharing our experiences of people who live within the Debrecen camp.

Az életkörülményekkel kapcsolatos ügyek
Milyen is hát az élet a táborban mostanában? A MigSzol több menekülttel és menedékkérővel beszélt, többnyire férfiakkal Afganisztánból, Pakisztánból, Szíriából, Elefántcsontpartról, Koszovóból, Kamerunból, Eritreából és Egyiptomból. Bizonyos ügyek és gondok a legtöbbek által meg lett említve. Hogy képet adjunk ezekről, íme egy rövid válogatás:
• Elégtelen higiéniás körülmények; „a gyermekeink alig tudnak aludni éjjel, mert attól félnek, a fülükbe másznak a csótányok”
• Elégtelen orvosi ellátás; „amikor a doktor itt van, ugyanazt a tablettát adja mindenkinek, függetlenül attól, kinek mi a baja”
• Kevés élelem; „elvitték az összes villanyrezsót, és nem tudunk főzni magunknak, azt mondták, menjünk, és vegyünk magunknak tűzhelyet”
• A rendőrség jelenléte és erőszakossága; “rendszerint havonta egyszer hajnali rajtaütésre ébredünk, erős fényű kézilámpákkal és kutyákkal jönnek”
• Abbéli félelem, hogy a zárt gyűjtőtáborba kerülést büntetésként alkalmazzák; „azok, akik a rendőrök erőszakosságára panaszkodtak, be lettek oda zárva”.
A megfelelő jogi segítségnyújtás és képviselet hiánya a táborban különösen aggasztó. Találkoztunk olyanokkal, akik már két-három éve a táborban voltak, és nem volt információjuk a helyzetükről, jogi státuszukról. A megfelelő jogi képviselet biztosítása a magyar állam feladata lenne. Szintén meg kell említeni egyes, az állam által kirendelt ügyvédek hozzáállását és munkájuk minőségét; menedékkérők számoltak be arról, hogy az állam által kirendelt ügyvédek egyszerűen nem jelentek meg. Van egy ügyvéd a Helsinki Bizottságtól, aki a táborban dolgozik, de nagyon magas az ügyfélszám, és mint említettük, a jogi segítségnyújtás biztosítása elsősorban a magyar állam feladata kell, hogy legyen.

A Migszol álláspontja
Bízván abban, hogy a magyar kormány, Pintér Sándor belügyminiszter és Végh Zsuzsanna BÁH-igazgató meg akar felelni a vállalt nemzetközi törvények előírásainak, bátorítjuk őket, hogy a táborban és a táboron kívül élő menekültekkel működjenek együtt, és biztosítsák a következőket:
Emberhez méltó, tiszta és higiénikus életkörülmények a táborban élőknek számára.
Minőségi jogi segítségnyújtás a menedékkérőknek és a jogi státuszuk kommunikálása világos és érthető megfogalmazásban az eddigi, kizárólag magyarul és hivatalos bikkfanyelven történő, sokszor még magyar anyanyelvűek számára is nehezen értelmezhető közlés helyett.
Az őrzött szállásra kerülés büntetési formaként való alkalmazásának azonnali megszüntetése.
A menedékkérők bezárásának megszüntetése.
— Migráns Szolidaritás Csoport
(Migrant Solidarity Group of Hungary – Migszol)
Ez az első riport a debreceni táborról csak a jéghegy csúcsát képezi. Részletesebben fogunk beszélni a problémákról a MigSzol.com-on megjelenő következő írásokban. Köszönjük, hogy figyelemmel követed a riportjainkat, hamarosan újból jelentkezünk! Nyugodtan iratkozz fel a levelezőlistánkra: MigSzol Info Mailing List.

Background of Debrecen camp

The camp is special in many ways. It is not only the largest refugee camp in Hungary, and therefore receives much of the media attention especially from the local Debrecen region media. It also has been the location of anti-camp protests by the supporters of Jobbik, the Hungarian extreme-right political party, and its Magyar Garda paramilitary group.

Most importantly, however, the camp has a very peculiar spatial set up: in the middle of the open camp, there is a detention centre (a prison, in reality, for its inhabitants). Such a set up has a severe psychological effect on all those who are present within the camp: including refugees living within the open camp, refugees detained in it, and even the camp staff and guards.

Those living in the open camp area know that if they ‘misbehave’, they also might be taken to the detention centre as punishment (several refugees have reported to MigSzol about such experiences). Those living inside the detention centre can see other refugees and asylum seekers freely walking directly beneath their windows – often without even knowing why they have been detained.

For the guards, on the other hand, the detention centre within the open camp lures them into “power tripping”. What is this? A dictionary definition of power tripping might come in handy in here: “(slang) a self-aggrandizing action undertaken simply for the pleasure of exercising control over other people” (Thesaurus). The inherently unequal power relations between those who live in the camp and those who work inside the camp are, therefore, made worse by the detention centre’s ominous presence.

Severe issues in living conditions

So, what is life really like in the camp at the moment? MigSzol spoke with many refugees and asylum seekers, most of whom were men from Afghanistan, Pakistan, Syria, Ivory Coast, Kosovo, Cameroon, Eritrea and Egypt, among others. Certain topics and concerns were raised by most refugees we spoke with. To give you an overall idea, here is a short selection:

• Poor hygiene “our children cannot sleep at night because they are afraid the cockroaches will climb in their ears”
• Lacking proper health care “the doctor, when he is around, gives the same pill to everyone, no matter what the health issue”
• Lack of food “they took away all the electric stoves so that we cannot cook anymore, they told us to go and buy cookers ourselves”
• The police presence and brutality “usually they come once per month, to wake us up in a raid at 4am with flashlights and dogs”
• Fear of the use of detention as a form of punishment “those who complained about police brutality were taken to detention”

Lack of quality legal aid in the camp is especially worrying. We met people who had been in the camp for two to three years with no information regarding their status. The provision of qualified legal aid for asylum seekers is the responsibility of Hungarian state. Not to mention the quality and motivation of the state lawyers, asylum seekers reported to us that lawyers provided by the Hungarian Government are simply not showing up. There is a lawyer of Hungarian Helsinki Committee who works in the camp, but the number of clients is high and as said, the provision of legal aid is first and foremost the responsibility of the Hungarian State.

Migszol’s opinion

Trusting that the Hungarian Government, Minister of Interior Sándor Pintér and the Director of OIN, Zsuzsanna Végh will want to adhere to the standards of international law that they are bound to, and we urge them to work together with refugees both inside and outside the camp and provide the following:

Dignified, clean, hygienic living conditions for refugees in the camp
Qualified legal aid to asylum seekers and communication regarding their legal status process in a language in a more understandable manner than the official and bureaucratic Hungarian language jargon that even Hungarians have trouble understanding
An immediate stop to the practice of detention as a punishment
An immediate ending of the detention of asylum seekers

— Migráns Szolidaritás Csoport
(Migrant Solidarity Group of Hungary – Migszol)

This first MigSzol report on the Debrecen camp is only a small tip of a larger iceberg – we will focus on these issues and other themes in more depth in future MigSzol.com published posts. Thank you for following us in our investigations and we will keep you posted very soon! Please sign up for our MigSzol Info Mailing List for future information.