Hatvanan éhségsztrájkolnak a békéscsabai menedékkérőket befogadó táborban60 Asylum-seekers Go On Hunger Strike in the Asylum Seeker-prison of Békéscsaba Hungary

Öt Maliból érkezett menedékkérő kezdett éhségsztrájkba október 10-én a békéscsabai, menedékkérőket fogva tartó táborban, tiltakozván a bebörtönzésük és a táborbeli körülmények miatt. Ma újabb 55 fogvatartott menedékkérő csatlakozott hozzájuk.

Mindannyian a szabadságuktól való megfoszottság miatt tiltakoznak és kihangsúlyozzák, hogy ők nem bűnözők, hanem menekültek. Egyúttal fel szeretnék hívni a világ figyelmét a törvénytelen bebörtönzésükre és a békéscsabai menedékkérőket fogva tartó, zárt és őrzött táborban uralkodó embertelen állapotokra.

A Migráns Szolidaritás Csoport kéri a BÁH-ot (Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal) és a rendőrséget, hogy tartsa tiszteletben az éhségsztrájkolók tiltakozáshoz való jogát és a tiltakozásuk módját. A Migráns Szolidaritás Csoport egyúttal követeli azt is, hogy ne csak a tiltakozó, de a többi menedékkérőt is engedjék szabadon – menedéket kérni ugyanis nem bűncselekmény.

Five asylum-seekers from Mali in Hungary went on hunger strike to protest conditions and unjust imprisonment on October 10 2013. Today they were joined by another 55 asylum-seekers, all in the  Békéscsaba detention camp.

Together they are protesting against their deprivation of liberty with an emphasis that they are not criminals but refugees. They also call the world’s attention to the inhumane conditions in the Békéscsaba prison for asylum-seekers which makes their detention unlawful.

The Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group of Hungary) demands from the both OIN (Office of Immigration and Nationality) and the Hungarian Police that they respect the hunger strikers’ right to protest and their chosen method should be respected. And, Migrant Solidarity Group also demands that these and all other asylum-seekers in Hungary be released – seeking asylum is not a crime.

2013 augusztusában a nyírbátori táborban fogva tartott menedékkérők éhségsztrájkoltak, október 10-én pedig öt Maliból menekülő kezdett éhségsztrájkba a békéscsabai, migránsokat fogva tartó, őrzött táborban (a továbbiakban: börtön).

Azt kérik, hogy nyitott táborban helyezzék el őket, mert nem bírják tovább a bebörtönzöttséget. Különösen nehéz a fogvatartást elviselniük, mivel nem követtek el semmilyen bűncselekményt.

2013. október 12-én ötüket a börtön elsősegélynyújtó szobájába helyezték át, ahol az igazgató meglátogatta őket. Az éhségsztrájkolók beszámolója szerint az igazgató kifejezte rosszallását, mondván, hogy a tiltakozás ezen módja kárt okoz mindannyiuknak, neki is és a tiltakozóknak is.

A mali menedékkérők szerint az igazgató ígéretet tett arra, hogy amennyiben befejezik az éhségsztrájkot, ő segít felgyorsítani a menekültügyi eljárásuk folyamatát. Az igazgató arra is utasította az őröket, hogy rakjanak ételt az éhségsztrájkolók elé, hátha ettől megtörnek. A tiltakozóktól ezen a reggelen vért is vettek.

Mivel a menedékkérők nem hittek az igazgató üres ígéreteiben, úgy döntöttek, folytatják a 10-én megkezdett tiltakozást, és 2013. október 14-én újabb 50-60 menedékkérő csatlakozott éhségsztrájkjukhoz. Még ennél is többen szerettek volna éhségsztrájkkal tiltakozni, de az igazgató egy hosszú beszédet intézett a fogvatartottakhoz, és kifejezte véleményét, hogy milyen szégyenteljes számukra és Magyarország számára, hogy tiltakoznak a fogvatartásuk ellen.

Ezek az emberek nem követtek el olyan bűncselekményt, amely miatt fogva kellene tartani őket. Ők nem bűnözők. Tudják, hogy a menedékkérők nagy része Magyarországon nem börtönökben van elhelyezve, hanem nyitott táborokban, ahol sokkal emberségesebb légkör uralkodik, nem olyan hozzáállás, mint amilyet itt a börtönőröktől és az igazgatótól tapasztalnak. Az éhségsztrájkolók azt is elmondták, hogy a börtönkörülmények embertelenek, a zuhanyzók és a WC-ék mocskosak, az étel nem megfelelő.

E pillanatban a Migráns Szolidaritás Csoport nem tud újabb hírekhez jutni az éhségsztrájkot elkezdő öt mali menedékkérőtől, mivel a rendőrség lezárta az elsősegélynyújtó szobát és senki nem tudja, mi folyik odabent.

Az éhségsztrájkolók követelik a szabadon bocsátásukat, mivel nem bírják tovább a szabadságuktól való megfosztottságot.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a Migráns Szolidaritás Csoport nem bíztat senkit sem arra, hogy éhségsztrájkba kezdjen, vagy azt folytassa – ugyanakkor nem is beszélünk le senkit sem ennek az eszköznek az alkalmazásáról. Az éhségsztrájkot ugyanis a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek legszemélyesebb döntésének tartjuk, amelynek jelentőségét mi, akik nem tudjuk teljes egészében átérezni ezen emberek helyzetét, nem tudjuk megítélni. Csak akkor javasolnánk az éhségsztrájkolóknak azt, hogy hagyjanak fel a sztrájkkal, ha életük közvetlenül veszélyeztetve lenne – de még ekkor is tiszteletben tartanánk döntésüket, amennyiben ők közvetlen életveszély esetén is folytatni kívánnák a véleménnyilvánításuk és tiltakozásuk ezen formáját.

Éppen ezért kérjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a jövőben éhségsztrájk mellett döntő személyekre különös figyelmet fordítsanak – döntésüket tartsák tiszteletben, és a velük való bánásmód során a World Medical Association­nek az Éhségsztrájkról szóló Máltai Deklarációját tartsák szem előtt.

Mi, a Migráns Szolidaritás Csoport tagjai minden fogvatartott menedékkérő érdekében (de nem nevében) követeljük, hogy:

  • a BÁH engedje szabadon a fogvatartott menedékkérőket, mert ezek az emberek semmilyen bűnt nem követtek el, amiért a fogvatartás büntetését érdemelnék;
  • a BÁH a menedékkérők részére biztosítsa a tisztességes eljáráshoz való jogot – mely magában foglalja, hogy a bírósági tárgyaláson, mely a menedékkérők fogvatartásáról rendelkezik, ne csak a BÁH alkalmazottját hallgassák meg, hanem azokat is, akiket a legsúlyosabb szabadságkorlátozó intézkedéssel kívánnak sújtani;
  • a BÁH nyújtson a fogvatartott menedékkérők részére a számukra érthető nyelven szóban és írásban megfelelő tájékoztatást jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozóan, valamint arra nézve, hogy mennyi ideig és milyen alapon vannak fogvatartva, továbbá arra nézve, hogy mi fog velük történni fogvatartásukat követően;
  • a BÁH biztosítsa a fogvatartott menedékkérőknek a börtönön belül a megfelelő mennyiségű óraszámban és megfelelő hozzáértéssel rendelkező állami jogi segítségnyújtást végző ügyvédek szolgáltatását;
  • a BÁH nemcsak hogy adjon emberi fogyasztásra alkalmas ételt a fogvatartott személyeknek, hanem biztosítson megfelelő élelmezést a részükre, amely figyelembe veszi a vallási szokásaikat és a többnyire fiatal felnőttek étvágyát;
  • a BÁH biztosítsa a fogvatartott menedékkérőknek a megfelelő orvosi ellátást, ami éhségsztrájk idején független orvosok által végzett vizsgálatokat foglal magában;
  •  a BÁH tartózkodjon az éhségsztrájk mellett döntő személyek bármilyen büntetésétől, így pl. az internet használatának megvonásától.

Kérjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a fenti követeléseinkre a lehető leghamarabb adjon választ!
After a hunger strike in the prison for asylum-seekers in Nyírbátor during August, 2013, today on 10, October 2013, five asylum-seekers from Mali have started a hunger strike.

They are asking to go to an open camp for asylum-seekers because they cannot tolerate  detainment in a prison any longer, especially because they did not commit  any crimes.

On 12 October, 2013 they where transferred to the first-aid room of the prison and they were visited by the director of the prison. According to the hunger strikers, the director told them that their method of protesting will not do them nor himself any good.

According to the Malian asylum-seekers, the director promised them that if they stop their hunger strike, he will accelerate their asylum procedure. The director asked the guards to put food in front of them, to tempt to break their hunger strike. The hunger strikers also had a blood test this morning.

Because the asylum-seekers did not trust the director’s empty promises, they decided to continue their hunger strike, and on 14 October, 2013 between 50 and 60 more asylum-seekers also joined them. There were more people who wanted to express their opinion about their detention in this way, but the director gave a long speech to tell them that it is a shame for them and for Hungary to protest against their detention.

These people did not commit any crime to be detained. They are not criminals. They know that a large number of asylum-seekers are not in prisons, but in open camps for asylum-seekers with a more welcoming atmosphere than the director’s and the guards’ attitude in Békéscsaba. The hunger strikers also said that the conditions of the prison are inhumane: the showers and toilets are dirty, and the  food is not adequate.

Right now Migráns Szolidaritás Csoport is not able to obtain anymore news from the group of the 5 first hunger strikers from Mali, because the police have closed the first-aid room. Nobody knows what is happening to them inside.

The hunger strikers are asking for freedom, because they cannot stand the deprivation of their liberty anymore.

As we mentioned before, we again emphasize that the Migrant Solidarity Group does not encourage anyone to go on a hunger strike, or to continue one. Nevertheless, we will not attempt to convince anyone to stop using this tactic, if they have so chosen. We consider that a hunger strike is a very personal decision made by the individuals who are directly affected by the conditions of detention, and as long as we are not in a similar situation, we cannot judge their decision. We would only ask the hunger strikers to stop their action if it is the case that someone’s life is endangered – but even then we would respect the hunger strikers’ decision if they wanted to continue protesting even when their lives are threatened.

For these reasons we ask OIN in the future to pay special attention to those on hunger strike. The hunger strikers’ decision should be respected, and during their treatment, the World Medical Association’s Malta Declaration on Hunger Strikes should be adhered to.

The Migrant Solidarity Group, in the interest of (but not in the name of) all the asylum seekers in Hungary, demands the following:

• OIN should not detain any asylum seekers, as these persons have not committed any crime that could be punishable by detention.
• OIN should provide all asylum seekers the right to a fair procedure when the decision about their detention is made, during which not only the representatives of OIN are listened to but also the people they want to punish with the most severe restrictions of personal liberty.
• OIN needs to provide information about the procedure and their situation in a language understandable to the asylum seekers. The information should include the reasons why asylum seekers are detained as well as prospects of what will happen with them after their release.
• OIN needs to ensure that there are enough chances for legal aid inside the prison, enough lawyers with adequate competence, working enough hours.
• OIN needs to ensure that the food given to asylum seekers is edible as well as respect the different dietary needs according to age or religion.
• OIN has to provide all asylum seekers with proper medical care, including the possibility of independent doctors to visit the detention centres during times of a hunger strike.
• OIN needs to refrain from any type of punishment of the asylum seekers who took part in the hunger strike — including prohibiting their access to the Internet and the telephone.

We ask the OIN to respond to these demands as soon as possible.

Regards,