Category Archives: Blog-english

Hungary passes legislation allowing widespread detention of asylum seekers:

Statement of the European Refugee Council (ECRE):

This Monday, ahead of the European Parliament’s vote on Wednesday that formally adopted the recast Reception Conditions Directive, the Hungarian government amended its asylum legislation which will introduce the detention of asylum seekers for up to six months. Both UNHCR and ECRE’s Member, the Hungarian Helsinki Committee (HHC) have warned that the grounds for detaining persons seeking international protectionare too broad, and as a result, there is a significant risk of the widespread detention of asylum seekers. Marta Pardavi, Co-Chair at HHC has critised the aim of the legislation:

“The Hungarian Helsinki Committee has always been against the detention of asylum seekers as a general measure and strongly recommends considering alternatives to detention in each individual case. We are concerned that the sole aim of this new measure is to deter asylum seekers from entering the EU through Hungary in order to seek protection. This way, Hungary essentially shifts its responsibilities to Serbia and other countries.”

According to UNHCR, under the new Hungarian law, detention would be applied as a tool for migration control, penalising unauthorised entry and preventing unlawful onward movements, which would also run counter to the conditions in the European Convention of Human Rights (Right to Liberty and Security, Article 5) which would mean that a suit could be filed before the European Court of Human Rights. Among other grounds, the amendments introduce the possibility to detain asylum seekers to establish their identity or nationality, and when “there are well-founded grounds for presuming that the person seeking recognition is delaying or frustrating the asylum procedure or presents a risk of absconding”.

UNHCR has noted that most asylum seekers are unable to provide identification documents and that this should not automatically result in detention or be interpreted as unwillingness to cooperate. The legislation also allows the detention of families with children, which has been strongly opposed by UNHCR and the Hungarian Helsinki Committee. Another major concern for UNHCR is the effectiveness of the judicial review which re-examines the lawful ness of the detention. According to a survey conducted by the Curia, the highest court in Hungary, out of some 5,000 court decisions made in 2011 and 2012 only three decisions discontinued immigration detention, while the rest simply prolonged the detention without any specific justification. UNHCR has also underlined that no budgetary impact analysis has been made available documenting the costs that will be incurred by implementation of asylum detention. Currently, asylum seekers in Hungary are detained under specific and exceptional circumstances. The new provisions will enter into force as of 1 July.

Állásfoglalás 71 bicskei menekült Magyarországról való távozásárólStatement regarding the departure of 71 Bicske refugees from Hungary

A Migráns Szolidaritás Csoportot mélységesen elszomorítja az, hogy afgán menekültek, akiket a magyar állam védelemben részesített, az országot elhagyni kényszerültek. Megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogy egy jobb életet tudjanak maguknak Magyarországon megteremteni, de végül nem volt más választásuk, el kellett menniük az országból.

Segítettünk nekik abban, hogy a párbeszédet kezdjenek a magyar állammal és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, hogy megvitassák a problémáikat olyan fontos szervezetekkel, mint a UNHCR és a Menedék, segítettük és támogattuk őket budapesti tüntetéseik megszervezésében – többek között a Parlament, a Belügyminisztérium és  az EU Ház előtt. És a nyilvánossághoz illetve az aktivista közösséghez fordultunk támogatásért.

Sajnos, végül mindez nem volt elég. Hisszük, hogy ez veszteség a magyar társadalom számára. Ezek a menekültek jó emberek, akik szörnyű körülményeket éltek túl, melyek miatt Magyarországra menekülni kényszerültek. És miközben védelemben részesültek sajnos maga a menekültstátusz nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy itt letelepedjenek.

Munkalehetőségekre, megfelelő egészségügyi, szociális és oktatási ellátásokra és támogatásokra van szükségük és olyan lakhatási megoldásokra, melyek  közé hajléktalanszállók nem tartoznak. A hajléktalanszálló, melyet a magyar állam (BÁH)  és más civil szervezet megoldásként javasolt, elfogadhatatlan volt számukra.

Sajnos most elmentek Magyarországról, remélve, hogy más EU-országban szerencsésebbek lesznek. Míg lehet, hogy a BÁH számára ezeknek  a ‘problémás’ menekülteknek a távozása megkönnyebbülést jelent,  addig a bicskei táborban  (és a többi magyarországi nyitott táborban) a túlzsúfoltság problémája nem oldódik meg. Ez ugyanúgy nem megoldás,  mint a menekültek a budapesti túlzsúfolt hajléktalanszállókra való küldése. Bicskei beszámolók alapján, tábor nagyon túlzsúfolt 500 emberrel, hiszen körülbelül ennek a számnak felére van kapacitása.

Tehát, azzal hogy többen eltávoztak az országból  500 főből körülbelül 400 marad a táborban, ami a túlzsúfoltságon nagyon sokat nem segít. Szégyenletes módja ez annak, ahogy olyan emberekkel bánnak, akiket  Magyarország védelemben részesített.

És sajnos lehet, hogy nem most hallunk utoljára ezekről a menekültekről. Lehetséges, hogy más EU-ország, ahol megpróbálnak letelepedni, el fogja őket utasítani.

A Magyarországra  való visszaküldés egy valós veszély számukra, annak ellenére, hogy milyen rosszul bántak velük itt. Magyarország már nem egy biztonságos ország menekültek számára – a magyar állam nyilvánvalóan nem képes megtenni az abszolút minimumot számukra illetve hogy emberi jogaik védelmében.

A Migráns Szolidaritás folytatja munkáját  és továbbra is támogatja ezeket a menekülteket és más migránsokat, akik  Magyarországra jönnek egy jobb élet reményében.The Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group) is sad to see the Afghans with refugee status from the Hungarian state leave Hungary. We tried everything we could to help them find a better life here,  but in the end they had no other choice but to leave Hungary.

We helped them to find dialogue with the Hungarian state and OIN, discuss their problems with important NGOs like UNHCR and Menedek, helped and supported them with organizing protests in Budapest – including at  the Hungarian Parliament, the Interior Ministry, the EU Ház. And we appealed for support from the Hungarian public and activist community.

In the end, all this was not enough.  We believe this is Hungary’s loss. These are good people who have survived terrible situations resulting in them coming to Hungary.  And while they received different forms of refugee status, this was not enough for them to settled down and make a life here.

They need job opportunities, real medical, social and educational support and housing solutions that do not include homeless shelters.  The ‘solution’ of homeless shelters which was proposed and supported by the Hungarian state (OIN) and other NGOs was the insult they could not accept.

Sadly they have left Hungary and have put their hopes to other countries in  the EU.

While the OIN may be relieved these ‘problem’ Refugees are gone, the real problem of overcrowding at the Bicske Camp (and other open camps in Hungary) is still not solved.  Just like sending these refugees to the overcrowded Budapest homeless shelters was not a solution, either.  We have reports from Bicske that the camp is already too crowded with approximately 500 persons – when in ‘normal’ times the camp hold half that number.

So, the number will drop from 500 to a still overcrowded 400. This is still a shameful way to treat people who have been recognized by the Hungarian state of deserving a welcome to Hungary.

And, again, sadly this may not be the last we hear of these refugees.  It is possible that they will be caught and rejected by the other EU countries they attempt to settle in.  Deportation back to Hungary is a clear possibility for them, despite how poorly they have been treated here.  Hungary is no longer a safe country for refugees – the Hungarian state is clearly not capable of doing the bare minimum for them or for protecting their human rights. Migráns Szolidaritás will continue its work in supporting these refugees and other migrants who come to Hungary seeking a better life.

Nyilatkozat a Magyarországot elhagyó menekültektőlStatement of the refugees who left Hungary

Mi, menekültek, akik korábban a bicskei Befogadó Állomáson éltek, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Magyarországról és Németországban kérünk menedékjogot. Azért döntöttünk úgy, hogy elhagyjuk Magyarországot, mert minden próbálkozásunk (részletetek lejebb) arra, hogy segítséget kapjunk ahhoz, hogy menekültekként normális életet élhessünk Magyarországon, meghiúsult.

Már 2012. novemberében felhívtuk a döntéshozók figyelmét a menekültek integrációjának kilátástalan helyzetére Magyarországon: két alkalommal is tüntettünk a Parlament előtt és leveleket küldtünk a Belügyminisztériumnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (BÁH) és a Külügyminisztériumnak egyaránt. A Belügyminisztérium válaszában leírta, hogy 2013. márciusáig maradhatunk a Bicskei táborban, de problémáinkra továbbra sem kaptunk választ, és semmilyen olyan alapvető változás nem történt, amely elősegítette volna az integrációnkat  Magyarországon.

2012. januárjában támogatásért fordultunk az UNHCR-hez, hogy segítsék élhetőbb életért való  küzdelmünket Magyarországon. 2013. január 19.-én panaszt nyújtottunk be az Európai Bizottságnak Magyarország ellen. Panaszlevelünkben számos EU-jogszabálysértést soroltuk fel. Aznap Budapesten tiltakoztunk az Európai Unió Háza előtt, hogy felhívjuk a figyelmet helyzetünkre. Az egyetlen dolog, amit tiltakozásunkkal és panasztételünkkel elértünk, hogy a másnapra egyeztetett UNHCR-el való találkozót hirtelen nem hagyta jóvá a BÁH, az a hatóság, mely nem engedélyezte személyes találkozónkat 2013. február 20.-án, a Bicskei Befogadó Állomáson.

Négy hónappal a panaszlevelünk elküldése óta még mindig nem kaptunk tájékoztatást panaszunk jelenlegi állapotáról.

2013. március 5.-én végül létrejött az UNHCR-el közös találkozó a Bicskei Befogadó Állomáson.

2013. március 19.-én a Migráns Szolidaritás Csoport egy levelet fogalmazott meg a BÁH és a Belügyminisztérium részére  közel 100 menekült helyzetéről, akiknek 2013 március 31.-ig el kellett volna hagyniuk a Bicskei Befogadó Állomást. Levelünkben ismertettük a menekültek főbb lakhatási problémáit, valamint számos javaslatot tettünk arra, miként
lehetne a Bicskei Befogadó Állomáson élő a tábor utáni lakhatási problémáját kezelni.

Azonban kérdéseinkre írásban nem kaptunk választ, csupán személyes találkozókra került sor a BÁH képviselőivel két alkalommal. Az első találkozó 2013. március 20.-án lett megtartva, de a BÁH képviselőinek (a Bicskei tábor igazgatója és az Ellátási és Integrációs Osztály egyik ügyintézője)alkalmatlansága miattegy újabb találkozót kellett megszerveznünk a BÁH-al, amely egy héttel később jött létre 2013 március 27.-én. A találkozón csupán üres ígéretek hangzottak el a BÁH részéről, és még a jegyzőkönyvet sem küldték el nekünk, így bizonyítékunk sincs azokról az ígéretekről, amiket a BÁH tett nekünk. Az egyetlen “megoldás” amit a BÁH lakhatási probléma orvoslására kínált, a hajléktalan szállókon való elhelyezés volt.

2013 március 28.-án, egy nappal a BÁH-al történt  második találkozó után, a Menedék és a Baptista Szeretetszolgálat szociális munkásai beszéltek arról, hogy lehetőségünk van hajléktalan szállókra költözni. Nyilvánvaló, hogy hajléktalanszállókon nem tudunk a magyar társadalomba integrálódni és ráadásul csak tíz ember számára volt hely a szállón.

Az azt követő héten a Migráns Szolidaritás néhány tagjával együtt ellátogattunk a Baptista Szeretetszolgálat egyik hajléktalanszállójára, így saját szemünkkel láthattuk, hogy ezek a szállók nem nyújtanának megfelelő megoldást lakhatási problémáinkra.

Időközben a BÁH bicskei táborban dolgozó alkalmazottai több ízben is megfenyegettek minket, hogy rendőri erővel kiraknak a táborból és, hogy a gyermekeinket elveszik tőlünk. A BÁH képviselői a UNHCR-t is tájékoztatták a lehetséges rendőri kilakoltatásról illetve a menekült családok szétszakításáról.

Mielőtt eljöttünk, nem lakoltattak ki senkit a bicskei táborból, de a körülmények és a szolgáltatások minősége sokkal rosszabbra fordult. 2013. március 31.-e óta azok, akik

közülünk már nem maradhatnak tovább a táborban, nem részesülnek pénzügyi támogatásban, orvosi ellátásban, nem kapnak támogatást a szociális munkásoktól és a lakhatási probléma megoldásában sem kapnak segítséget.

Időközben a bicskei táborban lakó menekültek száma a hozzátevőlegesen 200-ról 500-ra emelkedett az elmúlt pár hónapban.

A magyar Parlament elfogadta a menedékkérők őrizetéről szóló törvényt, emiatt2013. június 2.-án, mi, a bicskei  menekültek és menedékkérők és a Migráns Szolidaritás tagjaival közösen a Belügyminisztérium előtt tüntettünk. Ezek a szabályozások csak további megbélyegzéshez járulnak hozzá és a magyarországi integrációra vonatkozó reményeinket kilátástalanná teszik.

Azonban úgy határoztunk, hogy mintegy politikai tiltakozásként elhagyjuk Magyarországot és Németországban folyamodunk menedékjogért. Maga a tény, hogy
közel 100-an elhagyjuk Magyarországot, semmit sem fog megváltoztatni Bicskén, hiszen azok, akik megkapják a menekült státuszt a jövőben, hasonló problémákkal fogják
szembe találni magukat.

Nem látunk más megoldást, mint hogy összetartsunk és együtt keressünk megoldást külföldön.

Látjuk, hogy az európai menedékjogi szabályok nem működnek, a menedékkérőkkel és a menekültekkel való bánásmód nagyon más Európa különböző országaiban. Nem fogadjuk el ezt a rendszert. A Németországba való távozás  számunkra politikai ellenállás.

A gyermekeink érdekében kell mindezt megtennünk.We, the refugees previously living in the Bicske Reception Centre (Hungary) decided to leave Hungary and apply for asylum in Germany. We decided to leave Hungary because all our attempts (listed below) to seek help to live a normal life as refugees in Hungary have failed.

We started to call the attention of the decision-makers to the hopeless perspectives of refugees’ integration in Hungary already in November 2012 by protesting two times in front of the Parliament and sending letters to the Ministry of Interior, the Office of Immigration and Nationality (OIN) and the Ministry of Foreign Affairs. The Ministry of Interior answered that we could stay in Bicske camp until 31 March 2013, but our concerns were left unanswered and no fundamental change has been made to give us a real chance of integration in Hungary. In January 2012 we have turned to the UNHCR to seek support in our struggle. On 19 February 2013 we filed a complaint to the Commission of the European Union against Hungary. In our complaint, we listed numerous violations of EU-legislation, and we also protested on the same day in front of the House of the European Union in Budapest to raise awareness about our situation. The only result of the protest and the complaint was, that the meeting with the UNHCR scheduled for the next day was suddenly not approved by the OIN, the authority which did not let us have our personal meeting in the Bicske Reception Centre on 20 February.

Nearly four months after filing our complaint to the EU, we have still not been informed about the state of our complaint. Our meeting with the UNHCR finally took place on 5 March, 2013 in the Bicske Reception Centre. However, on 19 March, 2013, the Migrant Solidarity Group (MSG) wrote a letter to the OIN and the Ministry of Interior about the situation of the nearly 100 refugees who were supposed to leave the Bicske camp until 31 March 2013. In this letter we have listed the main problems of the housing opportunities of the refugees and also a number of suggestions how the refugees living in the Bicske camp could be provided with adequate housing after their time is finished in the Bicske camp. We did not get any answers to our questions, only two meetings had taken place with the representatives of the OIN. The first meeting took place on 20 March 2013, but due to the incompetency of the representatives of the OIN – the director of the Bicske camp and a case officer at the Integration Department of the OIN – another meeting with the OIN had to be organized. This next meeting took place a week later, on 27 March 2013. The meeting only contained merely empty promises on behalf of the OIN and the minutes of the notes have not even been sent to us, so we have no proof about what opinion the OIN has given. The only “solution” offered by the OIN to our housing problems were homeless shelters: On 28 March 2013, one day after the second meeting with the OIN, we were informed about the possibility of moving to homeless-shelters. Apart from the obvious fact that we can not integrate to Hungarian society from a homelessness-shelter, it turned out that the homeless shelters only had free capacity for not more than ten of us and even no places for children. However, the following week, we, together with members of the MSG, visited one of the homeless-shelters and we could see with our own eyes that these shelters could not be an adequate solution to our housing problems.

In the meantime, the staff of the OIN working in the Bicske camp has repeatedly threatened us that we will be evicted from the camp with police force and that our children will be taken away from us. The representatives of the OIN also informed the UNHCR about the same possibilities of eviction by the police force and the refugee families being torn apart. Before we left, no eviction from the Bicske camp has happened, but the circumstances and the services provided for us have severely changed for the worse. Since the 31 March 2013, those of us who do not have any time left in the camp are no longer provided with financial support, medical care, support from the social workers and/or support in finding a solution to our housing problems. In the meantime, the number of people who are staying in the Bicske camp increased in recent months from approximately 200 to 500.

Furthermore, the Hungarian parliament adopted a new law on the detention of asylum seekers. That’s why, on 2 June 2013, we refugees, together with asylum-seekers from the Bicske camp and members of the MSG-group have protested again in front of the Ministry of Interior. These regulations only lead to stigmatization and in the increasing hopelessness for our integration prospects in Hungary.

However, as a political protest, we decided to leave Hungary together and to go to Germany and apply for asylum there. The fact, that approximately 100 of us left Hungary will not change anything in Bicske. The new people who will be granted the refugee status by Hungary will face similar problems.

We saw no other choice than staying together and seek a common solution abroad. We have seen that the European rules on asylum are not working, there is no common treatment and care for asylum-seekers and refugees in Europe. We will not accept this system. Our political resistance is movement. We have to do that for our Children.

‘Don’t Open the Jail!’ — tüntetés 2013 június 2. — Migráns Szolidaritás Csoport ‘Don’t Open the Jail!’ —protest 2 June 2013 — Migráns Szolidaritás Csoport

Milyen lehet a fogvatartás? Hogyan lehet integrálni börtön után? Ebben a videóban menekültek beszélnek a tapasztalataikról. Az Országgyűlés jövő héten fog szavazni a migrációs törvények módosításáról.

A tüntetésről és beszédekről készült videó:

https://www.youtube.com/watch?v=OGzaHg9u3XA&feature

What is detention in Hungary like? How can you integrate after prison? In this video, refugees share their experiences. Next week the Hungarian parliament votes on the new asylum law, introducing the systemic detention of all those seeking protection.

Watch the video of the protest and the speeches:

https://www.youtube.com/watch?v=OGzaHg9u3XA&feature

Petition to Hungarian and International authorities

 On 7 June 2013 the refugees and human rights activists sent a petition with 183 signatures to the Hungarian authorities, international institutions and EU Embassies in Hungary.
We request the Hungarian government to take into consideration:
• Rights to work in EU member states
• Status of refugee children born in Hungary
• Travel document for refugees Convention 1951
• Access to Hungarian citizenship

Through this petition we hereby urge the authorities to find solutions to the issues mentioned above and to ensure that the recognised refugees who reside in Hungary will get the same rights as Hungarian citizens.

Petition-recognised-refugees-in-Hungary-7-june-2013

Meghívó TüntetésreInvitation to Protest

A Migráns Szolidaritás Csoport, amely Bicskén és Budapesten élő menekültekből, migránsokból és magyarokból áll, tüntetést tart 2013. június 2-án 15:30-tól a Széchenyi István tér pázsitján a Belügyminisztérium előtt. Az Országgyűlés 2013. június 3-án tervezi megszavazni azokat a jogszabályokat, amelyek emberi jogokat sértő módon a menedékkérők és menekültek jogainak csorbításához fognak vezetni, ezzel kívánva orvosolni a menedékkérőket és menekülteket jelenleg befogadó intézmények és szabályok kudarcát. A tüntetés célja, hogy felhívja a döntéshozók és a közvélemény figyelmét arra, hogy az Országgyűlés nem büntetheti a menedékkérőket azzal, hogy elzárja őket, nem csorbíthatja a jogorvoslathoz való jogukat és nem teheti még kilátástalanabbá a Magyarország által védelemben részesített üldözött személyek integrációját. A menedékkérőknek a brutális őrzött szállások helyett, a menekülteknek pedig a túlzsúfolt és embertelen “előintegrációs” táborok helyett a nekik járó szociális, egészségügyi és jogi segítséget kell nyújtani elsősorban szociális lakhatás, a munkaerőpiachoz való könnyebb hozzáférés és megfelelő minőségű egészségügyi szolgáltatások nyújtásával.

Jelenleg a Bicskei Befogadó Állomáson több mint száz családos és egyedülálló menekült tartózkodik, akiknek a tábori hivatalos tartózkodási ideje már lejárt. Ezen menekültek tüntettek 2012 novemberében a Parlament előtt, és 2013 februárjában az Európai Unió magyarországi képviselete előtt azért, hogy felhívják a felelős hatóságok, elsősorban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), valamint a Belügyminisztérium figyelmét a bicskei időszak után rájuk váró hajléktalanság veszélyére.

A tábort az összes Bicskén tartózkodó menekült önként el kívánta és továbbra is el kívánja hagyni. A menekültek lakhatásának elősegítését támogatni hivatott jogszabályok korlátai és az állami hatóságok tehetetlensége miatt azonban a Magyarországon többszörösen hátrányos helyzetből induló menekültek erre nem voltak önállóan képesek.

A tüntetések után a menekülteknek a BÁH képviselői hajléktalanszállón ajánlottak fel szálláslehetőséget, ám miután a menekültek ezt nem fogadták el, a hatóságok azzal fenyegettek, hogy rendőri erőszakkal lakoltatják ki őket a táborból, azokat a gyermekeket pedig, akik jobb híján az utcára kerültek volna, az állami hatóságok elvették volna szüleiktől.

A Migráns Szolidaritás Csoport az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) segítségét hívta, hogy a menekültek hajléktalanságba kényszerítését és a különösen sérülékeny családok kényszerrel történő szétszakítását megelőzze. Az ENSZ közbenjárására a hatóságok a táborban hagyták a menekülteket, ám a pénzbeli és egészségügyi támogatást megvonták tőlük, és azzal, hogy semmilyen információt nem adnak a jövőjüket illetően, a teljes kiszolgáltatottságban tartják őket.

A hatóságok tehetetlensége oda vezetett, hogy míg megfelelő lakhatás hiányában a menekültek nem képesek a tábort elhagyni, a bicskei táborba folyamatosan új hullámokban irányították át az újabb menekülteket, s hetek óta már korábban kizárólag a Debreceni Befogadó Állomáson tartózkodó menedékkérőket is. A helyzet ma a káoszhoz hasonlítható: a bicskei táborban a teljes fejetlenség uralkodik, a sportcsarnokban menedékkérők alszanak, egy-egy konyhán és vizes blokkon több tízen osztoznak, a menekültek befogadási feltételeit rendező szabályok egy része érvénytelen, az újakat pedig még a tábor dolgozói sem tudják követni.

A döntéshozók a kialakult káoszt az alábbi embertelen jogszabályokkal akarják orvosolni:

– 2013. július 1-től kriminalizálnák a menedékkérőket azzal, hogy lehetővé tennék a 6 hónapig tartó fogvatartásukat. Ennek egyetlen szándéka, hogy elrettentse az üldözött személyeket attól, hogy Magyarországtól védelmet kérjenek.

– 2 hónapban határoznák meg a bicskei tábor “előintegrációs” idejét, amely lejártával a már elismert menekülteket senki sem tudja, hogy milyen minőségű integrációs lehetőségek várnák.

– a menekültügyi eljárás során kapott elutasító döntéssel szemben a már jelenleg is szinte példa nélküli rövidségű 15 napos fellebbezési határidőt 8 napra csökkentenék le, amelynek egyetlen szándéka, hogy a BÁH elutasító döntéseivel szemben minél kevesebb esélye legyen a menedékkérőknek a bíróságok előtt.

Mindezek látszatintézkedések, amelyek a menekültek magyarországi integrációjának további kilátástalanságához, és a menedékkérők további megbélyegzéséhez vezetnek.

A Migráns Szolidaritás Csoport tagjai 2013. június 2-án 15:30-ra meghívnak mindenkit a Belügyminisztérium elé, hogy fejezze ki egyet nem értését az emberi jogokat sértő jogszabályokkal szemben és fejezze ki, hogy a döntéshozókkal szemben vannak olyan Magyarországon élő emberek, akik szívesen befogadják az üldözötteket, mert azt vallják, hogy csak velük együtt alkothatunk egy élhető társadalmat.

Migráns Szolidaritás (Migrant Solidarity Group), whose members are refugees, migrants and Hungarians – will be demonstrating on 2nd of June at 15.30 front of the Hungarian Ministry of Interior. On the 3rd of June the Parliament is planning to accept the legislation which will violate the human rights of the asylum seekers and refugees. With this move they believe they will fix the failure of the present system. The aim of the protest is to raise awareness among the parliamentarians and to point out that the Parliament should not punish the asylum seekers by detaining them, cannot violate their legal rights and should not make the integration of these people’s life (who have been recognised as refugees by the Hungarian Government) even more difficult. Instead of brutal detention centers and over crowded “pre-integration” centers the asylum seekers and refugees should receive proper social and legal help and provide them with social housing, easier access to the labour market and proper health care.

Currently there are over a hundred refugees (single people and families) whose official time in the camp has ended. These refugees protested in front of the Parliament in November 2012, and also in February 2013 in front of the European Union Delegation in Hungary (EU Ház) to call the attention of the responsible authorities, primarily the Immigration and Nationality Office (OIN), and the Ministry of Interior to the danger of homelessness that awaits them after their time in the Bicske Refugee Camp.

All refugees residing in the Bicske refugee camp have wanted, and still want, to leave the camp voluntarily. However, due to the limitations of the laws originally designed to help refugees to find housing and also due to the incompetence of the authorities, these refugees of Hungary, who have been suffering from multiple disadvantages, have not been able to leave and start an independent life.

After these protests, the representatives of OIN offered accommodation at homeless shelters to the refugees. However, after the refugees did not accept these offers, the authorities threatened that the police would forcibly evict them from the camp, and the children would be taken away  from their refugee parents by the Hungarian state authorities.

The Migrant Solidarity Group has requested the help of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in order to prevent the forcing of the refugees into homelessness and the tearing apart of the families. With the contribution of the UNHCR, the authorities let the refugees stay in the camp. However, their money allowances and their medical help was taken away from them.

As a result of the OIN’s incompetence the refugees have not been able to leave the camp without adequate housing solutions, even while more and more refugees have been transferred intto the Bicske camp. Furthermore, not only refugees (with state recognised status), but also asylum-seekers have been recently transferred to Bicske camp – instead of the Debrecen camp where asylum seekers have previously placed. The situation today is now chaotic: total confusion reigns, asylum-seekers are sleeping in the Bicske camp sport hall, dozens of people must share a single kitchen and a bathroom. Some of the rules which regulate the reception conditions of refugees are no longer valid and the new camp rules are difficult to follow, even by the state workers of the camp.

Hungarian parliamentarians intend to ‘repair’ this chaos with the following inhumane laws:

 • from 1 July, 2013, asylum-seekers will be criminalised. The Office of Immigration and Nationality would have power to place them into detention for up to 6 months. The only ‘reason’ for this rule is to deter those from applying for refugee protection in Hungary.

 • the “pre-integration” time spent in the Bicske camp would be limited to 2 months. Migrant Solidarity Group does not believe it possible to ‘integrate’ into Hungarian society and have a independent life after 2 months at Bicske camp.

 • the already extremely short time left for legal appeal against a negative asylum-decision – 15 days – will be shortened to 8 days. Again, the only ‘reason’ for this new change is to make the asylum-seekers’ chances of successfully legally challenging a negative decision by the OIN even less possible.

All these regulations are a mockery of justice, which add to the further hopelessness of the integration possibilities for refugees and leads to the further stigmatisation of asylum-seekers in Hungary.

Therefore, the members of the Migrant Solidarity Group would like to invite all to join us in front of the Ministry of Interior on the 2nd of June, 2013 at 3:30 pm to express their opposition to the inhumane laws that violate human rights and to express that, unlike the government, there are people in Hungary who are happy to accept refugees because we want to create a livable society together with them.

Contact:

Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group)

migszoli@mailbox.hu

Internet:

http://www.migszol.com

https://www.facebook.com/migszolcsoport

Situation in Bicske is getting worse Situation in Bicske is getting worse

Since the beginning of April, about 100 refugees refuse to leave the so called “pre-integration camp” in Bicske. In this camp, refugees are allowed to stay for a maximum of six month (for families: twelve months) after they received a residence permit in Hungary.  After the end of this period, they have to leave the camp and because of insufficient support from the Hungarian state, many refugees had become homeless in the past. In the current situation, the Office for Nationalities (OIN) only offered some places in homelessness shelters to the people affected as a solution for this structural problem. Apart from the obvious fact that these shelters can never be a proper starting point to integrate in Hungarian society, OIN was not even  able to offer enough places. For this reasons, the above mentioned refugees refused to leave the camp: They simply don’t want to become homeless.

The reaction of OIN to this kind of civilian disobedience has two dimensions: First, they cut every kind of support. Concretely, this means (inter alia):

 • Not providing any more money
  The OIN does not provide any more financial support to the people with international protection, who overstayed their time in Bicske. Consequently, they cannot buy even food for themselves. The OIN has ceased to provide their weekly allowance for food of around 6500 HUF,which they had been provided before 1 April, 2013. This leads to the fact that these people (including families with children!) – due to the lack of working possibilities – are forced to beg money or food from the other people in the camp who are still entitled to their weekly allowances.
 • No medical care, no medication
  The OIN has stopped to provide medication and medical care to the people of concern. These people are not allowed to visit the resident nurse and the doctor in the camp. This can lead to the deterioration of the health of many of the people of concern, especially those with chronic diseases or serious psychological problems. There are already huge tensions resulting from the fact that people with psychological problems have not received their crucial medication.
 • Not providing travel allowances
  The people of concern are not provided with travel allowances any more. The MSG does not understand how the OIN can expect the people of concern to seek for housing solutions outside of the city of Bicske under these conditions. Given the fact that neither money, nor adequate job opportunities are provided for them, the people of concern do not have money to pay for their public transportation tickets to be able to visit possible housing solutions.

On the other hand, OIN is creating a kind of “state of emergency” by transferring more and more people (including people who are still in procedure) to the Bicske camp. Approximately 500 people  are living at the camp at the moment. It is not surprising, that this cynical policy of overcrowding by OIN (should) led to more and more conflicts between “new” and “old” refugees in Bicske. As it seems, this is exactly the strategy of OIN  to “solve the problem”, in a sense to get rid of the “over-stayers”. Here, two videos of the current situation in Bicske:

http://www.youtube.com/watch?v=x0DV6RpbmvI&feature=youtu.be

Videó a debreceni Jobbik-tüntetésrőlVideo about the Jobbik demonstration in Debrecen

2013. május 18-án este 8 órakor Jobbik, szélsőjobboldali párt fáklyás felvonulást rendezett a debreceni menekülttábor ellen. Körülbelül 200 ember vett részt rajta. A Migráns Szolidaritás Csoport videót készített erről a félelmetes eseményről:

http://www.youtube.com/watch?v=6OE1iVLk0A4On the 18th of May 2013, at 8 pm the Hungarian extreme right-wing party Jobbik organized a march with torches against the local refugee camp. About 200 people participated. Migráns Szolidaritás Group documented this scary event:

http://www.youtube.com/watch?v=6OE1iVLk0A4

Sajtóközlemény 2013.05.18: A debreceni fogadóállomás elleni Jobbik-fenyegetésPress Release 2013.05.18: The Jobbik threat against the Debrecen Reception Centre

A Migráns Szolidaritás Csoport megrémülve értesült a Jobbik legutóbbi felhívásáról, mely szerint tiltakozni fognak a menekülők magatartásával szemben és a Debreceni Befogadó Állomás bezárása érdekében ezen a szombaton, 2013. május 18-án. A Jobbik ötletét később a város polgármestere, Kósa Lajos (Fidesz) is átvette, aki azt nyilatkozta, hogy “amennyiben nem történik változás, a befogadó állomást el kell költöztetni a városból”.

Debrecen rendőrkapitánya azóta már kifejtette, hogy annak ellenére, hogy a befogadó állomáson élő menedékkérők száma nőtt, az eddiginél több bűncselekményt nem regisztráltak. Ezért a Jobbiknak engedélyezett tüntetés, mely a migránsok bűnöző életmódját hangsúlyozza, már önmagában felveti a gyűlölet-bűncselekmény megvalósítását, csakúgy, mint a Jobbiknak a korábban a “cigánybűnözéssel” kapcsolatban megalkotott rögeszméje.

Press Release, May 18, 2013: [magyarul: http://migszol.com/hu/cikk/514]

Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group) are horrified at the recent announcement by Jobbik to protest and demand the removal of the Debrecen Reception Centre this Saturday, 18 May, 2013. The idea of Jobbik was also endorsed by the mayor of Debrecen, Lajos Kósa (Fidesz), who announced that „if the situation remains as it is now, the reception centre has to be moved away from the city.”

However, the Debrecen police chief said that there has not been an increase of crime even while the number of people in the camp has increased. Therefore, the legally permitted Jobbik protest focused on the ‘criminality’ of migrants is a possibly hate crime violation itself — much like Jobbik’s past obsession with ‘gypsy criminality.’ Continue reading Sajtóközlemény 2013.05.18: A debreceni fogadóállomás elleni Jobbik-fenyegetésPress Release 2013.05.18: The Jobbik threat against the Debrecen Reception Centre

Sajtóközlemény 2013.04.19 – Helyzet Bicskén, a menekültekre hajléktalansors várPress Release 19.04.2013 – On the Situation of the Refugees living in the Bicske Reception Centre Awaiting Homelessness

Már 18 nap telt el azóta, hogy a 92 menekültet a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) arra kérte, hogy hagyják el a  bicskei tábort, annak ellenére, hogy lakhatásuk nem megoldott. Úgy döntöttek, hogy addig maradnak, míg a BÁH elfogadható megoldást nem talál számukra.

Ezalatt az  idő alatt a feszültség is nőtt. Ezek a menekültek már  nem részesülnek semmilyen pénzügyi támogatásban és ez a különösen sérülékeny csoport egészségügyi problémáira sem kap többé gyógyszert a táborban; ez viszont akár azt is eredményezheti, hogy egy-egy krónikus betegség könnyen halálos kimenetelűvé is válhat. Úgy tűnik, hogy a szociális munkások nem segítenek nekik többé lakáskeresésben, mivel a debreceni táborból újonnan érkezett menekültekkel kell foglalkozniuk. A rendőrség  minden nap megjelenik a táborban, és ellenőrzés címszóval éjjelente lámpával világítanak menekültek szobájába, ezzel zavarva meg a nyugalmukat, személyes életterüket

Múlt szerdán, 2013. április 17.-én,  a UNHCR képviselői és néhány menekült találkozott annak érdekében, hogy megoldást találjanak a menekültek problémájára. Azonban a probléma megvitatása helyett a UNHCR a menekülteket a BÁH-hal való együttműködésre ösztönözte, hogy fogadják el a BÁH által felajánlott egyetlen ‘megoldást’, a hajléktalanszállót. Azonban, a menekültek  nem kaptak garanciát sem az UNHCR-től,  sem a BÁH- tól arra, hogy valóban van 92 fő számára hely a szállókon. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal nem tett semmilyen említést állandó lakcím létesítéséről, pedig ez elengedhetetlen tényleges integráióchoz, például a magyar állampolgárság megszerzéséhez. A BÁH ezenkívül azzal fenyegette meg a menekülteket, hogy rendőri segítséget vesznek igénybe és  elveszik gyermeiket, mivel az ‘utcán élve nem képesek arra, hogy őket megfelelően gondozzák’.

A 92 menekültet a UNHCR arra kérte, hogy adjanak választ egy napon belül. Április 18-án a menekültek tudatták a szervezettel, hogy különböző okokból nem akarnak hajléktalanszállóra költözni.

A feszültség tovább növekszik a táborban. Az immár  több mint 100 menekült egyre jobban fél attól, hogy a rendőrség kilakoltatja őket a táborból. Ha ez megtörténik választhatnak, vagy hajléktalan szállón vagy az utcán válnak hajléktalanná.Press Release – On the Situation of the Refugees living in the Bicske Reception Centre Awaiting Homelessness

It has been now 18 days since the 92 refugees were asked to leave the camp without future accommodation. They decided to stay until an acceptable solution is found by the Office of Immigration and Nationality (OIN).

During this period the tension has increased. These refugees do not receive the money support anymore and the especially vulnerable refugees with health problems do not get any more medication from the camp which could result in their chronic diseases becoming lethal. The social workers  do not seem to help them anymore to find a place since they have to take care of the new refugees arriving from the Reception Centre of asylum-seekers in Debrecen to the Bicske camp. The police comes every night and day and checks the refugees’ rooms (not only of those 92) using flashlights through the window.