Category Archives: Blog-english

Refugees moving into homeless shelters in Hungary

Six refugees from the Bicske Refugee center have moved to a homeless shelter two weeks ago (A research visit to a homeless shelter in Budapest). Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group of Hungary) does not believe this is a good solution for refugee housing problems: These shelters are far away from the Budapest city centre, it costs the refugees 1400 Ft (4.80€) to travel to the city, and they have no possibility to integrate to Hungarian society.

We strongly disagree with transferring refugees to homeless shelters on two basis: Firstly, the government’s obligation to solve housing issues is part of an integration plan and assisting refugees into society. By sending refugees into homeless shelters there will be no positive opportunity for integration.

Secondly, the homeless shelters are already nearly meeting their capacity according to a recent statement by an activist group struggling with housing issues in Budapest, A Város Mindenkie. This means it is impossible for the existing shelter system to also house thousands of refugees and asylum seekers – many of whom have left Hungary and are now in danger of being deported back to Hungary under the Dublin rules.

Migráns Szolidaritás Csoport urges the immigration office (OIN) to find a permanent solution to this problem because refugees who are given permission to stay in this country should not be placed into homeless shelters. Migráns Szolidaritás Csoport is additionally concerned that by placing the refugee families in homeless shelters Hungary will be violating the rights of children. A shelter is not a place for children who must prepare themselves for school and certainly cannot be a place to study do homework after school.

This is a terrible ‘solution’ by the Immigration office (OIN), another solution must be found.

Hatvanan éhségsztrájkolnak a békéscsabai menedékkérőket befogadó táborban60 Asylum-seekers Go On Hunger Strike in the Asylum Seeker-prison of Békéscsaba Hungary

Öt Maliból érkezett menedékkérő kezdett éhségsztrájkba október 10-én a békéscsabai, menedékkérőket fogva tartó táborban, tiltakozván a bebörtönzésük és a táborbeli körülmények miatt. Ma újabb 55 fogvatartott menedékkérő csatlakozott hozzájuk.

Mindannyian a szabadságuktól való megfoszottság miatt tiltakoznak és kihangsúlyozzák, hogy ők nem bűnözők, hanem menekültek. Egyúttal fel szeretnék hívni a világ figyelmét a törvénytelen bebörtönzésükre és a békéscsabai menedékkérőket fogva tartó, zárt és őrzött táborban uralkodó embertelen állapotokra.

A Migráns Szolidaritás Csoport kéri a BÁH-ot (Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal) és a rendőrséget, hogy tartsa tiszteletben az éhségsztrájkolók tiltakozáshoz való jogát és a tiltakozásuk módját. A Migráns Szolidaritás Csoport egyúttal követeli azt is, hogy ne csak a tiltakozó, de a többi menedékkérőt is engedjék szabadon – menedéket kérni ugyanis nem bűncselekmény.

Five asylum-seekers from Mali in Hungary went on hunger strike to protest conditions and unjust imprisonment on October 10 2013. Today they were joined by another 55 asylum-seekers, all in the  Békéscsaba detention camp.

Together they are protesting against their deprivation of liberty with an emphasis that they are not criminals but refugees. They also call the world’s attention to the inhumane conditions in the Békéscsaba prison for asylum-seekers which makes their detention unlawful.

The Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group of Hungary) demands from the both OIN (Office of Immigration and Nationality) and the Hungarian Police that they respect the hunger strikers’ right to protest and their chosen method should be respected. And, Migrant Solidarity Group also demands that these and all other asylum-seekers in Hungary be released – seeking asylum is not a crime. Continue reading Hatvanan éhségsztrájkolnak a békéscsabai menedékkérőket befogadó táborban60 Asylum-seekers Go On Hunger Strike in the Asylum Seeker-prison of Békéscsaba Hungary

Nyílt levél a Báh-nak a menekültügyi őrizet és éhségsztrájk kapcsánOpen letter to the Hungarian Office of Immigration and Nationality (OIN) regarding hunger strike in the Nyírbátor detention centre

[english]

Végh Zsuzsanna Főigazgató Asszony részére

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tisztelt Végh Zsuzsanna!

A Migráns Szolidaritás Csoport tudomására jutott, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) felügyelete alá tartozó menekültügyi őrizet helyszínéül szolgáló nyírbátori épületben a fogvatartott menedékkérők nagyobb csoportja néhány napja éhségsztrájkba kezdett, amelyet a BÁH alkalmazottjának állítólagos ígéretei miatt azóta be is szüntettek.

Csoportunk tagjai 2013. augusztus 13.-­án telefonon beszéltek a korábban a sztrájkban részt vett több személlyel, akik részletesen beszámoltak az elégedetlenségük okairól, és arról, hogy miért kényszerültek az éhségsztrájk eszközéhez fordulni annak érdekében, hogy saját helyzetükön valamelyest javítani tudjanak, és hogy helyzetük reménytelenségére és kilátástalanságára felhívják a külvilág figyelmét.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a Migráns Szolidaritás Csoport nem bíztat senkit sem arra, hogy éhségsztrájkba kezdjen, vagy azt folytassa – ugyanakkor nem is beszélünk le senkit sem ennek az eszköznek az alkalmazásáról. Az éhségsztrájkot ugyanis a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek legszemélyesebb döntésének tartjuk, amelynek jelentőségét mi, akik nem tudjuk teljes egészében átérezni ezen emberek helyzetét, nem tudjuk megítélni. Csak akkor javasolnánk az éhségsztrájkolóknak azt, hogy hagyjanak fel a sztrájkkal, ha életük közvetlenül veszélyeztetve lenne – de még ekkor is tiszteletben tartanánk döntésüket, amennyiben ők közvetlen életveszély esetén is folytatni kívánnák a véleménnyilvánításuk és tiltakozásuk ezen formáját.

Éppen ezért kérjük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, hogy a jövőben éhségsztrájk mellett döntő személyekre különös figyelmet fordítsanak – döntésüket tartsák tiszteletben, és a velük való bánásmód során a World Medical Association­nek az Éhségsztrájkról szóló Máltai Deklarációját tartsák szem előtt.

A nyírbátori menekültügyi őrizet épületében fogvatartott menedékkérők az alábbi sérelmekről számoltak be, amelyek arra indították őket, hogy a tiltakozásukat éhségsztrájkkal fejezzék ki:

[magyarul]

15th August 2013
Budapest, Hungary

Dear Zsuzsanna Vegh,

It has come to the attention of the Migrant Solidarity Group that in the Nyírbátor detention centre a group of asylum seekers has started a hunger strike some days ago, which since then has ceased as a result of some promises made by OIN representatives.

On 13th August 2013 members of our group spoke on the phone with some of the people who were previously on hunger strike. We were given a detailed report on the reasons why the detainees were forced to resort to a hunger strike in order to improve their situation in detention, calling the attention of the outside world on the hopelessness and the desperation of their situation. Continue reading Nyílt levél a Báh-nak a menekültügyi őrizet és éhségsztrájk kapcsánOpen letter to the Hungarian Office of Immigration and Nationality (OIN) regarding hunger strike in the Nyírbátor detention centre

Menekültek hajléktalansága elleni email-kampány: Sürgős felhívás! 2013.08.02

Sürgős felhívás!

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2013. augusztus 2-án rendőrségi erővel karöltve kilakoltatással fenyegeti a menekülteket a Bicskei előintegrációs menekülttáborból. Ezeket az embereket, akiket Magyarország nemzetközi védelemben részesített annak következtében, hogy őket származási országukban üldözték, a hatóságok hajléktalanná fogják tenni. Olyan menekültekről van szó, akik az előre meghatározott időpontnál tovább tartózkodtak a bicskei táborban, aminek az az oka, hogy nem kaptak elég támogatást saját lakhatásuk biztosítására.

Hajléktalanszállók elérhetőségeivel sem látták el őket, sőt a családosokat sem segítették az olyan szállók felkutatásában, melyek egyaránt befogadnak idős embereket és gyerekeket is. Mutassuk meg, hogy Magyarország nem annyira rasszista és idegengyűlölő, mint ahogyan azt a legutóbbi hírekben hallhattuk! Fejezzük ki szolidaritásunkat és támogatásunkat a hajléktalanná váló menekültekkel azzal, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alábbi címére elküldjük ezt az emailt: 

Continue reading Menekültek hajléktalansága elleni email-kampány: Sürgős felhívás! 2013.08.02

Sajtóközlemény a bicskei menekültek kilakoltatásáról- Aug.1.Refugees and Their Families Threatened with Eviction from Bicske Camp (again)- August 1st

Sajtóközlemény a bicskei menekültek kilakoltatásáról

Negyvenöt menekültet szólított fel a Bevándorlási és Állapolgársági Hivatal, hogy nyolc napon belül hagyják el a bicskei elő-integrációs menekülttábort, vagy a rendőrséggel lakoltatják ki őket. Ezek a menekültek a táborban tölthető idő maximumánál tovább maradtak a táborban. Nem ez az első alkalom, amikor a Bevándorlási Hivatal (OIN) a bicskei menekülttáborban élő menekülteket kilakoltatással fenyegeti.

A Migráns Szolidaritás Csoport és a Menedék Egyesület, a bicskei menekültek képviselői és a Bevándorlási Hivatal között 2013 márciusában tárgyalások sorozatát indította el, amelynek célja az volt, hogy megoldást találjanak a bicskei táborban jelenleg élő menekültek kiköltöztetésére. Sajnálatos módon a Bevándorlási Hivatal kivitelezhetetlen és felelőtlen ’megoldása’ – a menekültek hajléktalan szállókon való elhelyezése – miatt a tárgyalások kudarcba fulladtak, és újra kezdődtek a kilakoltatással való fenyegetések.

A kisgyermekes családokat csak a családosok számára külön kialakított otthonokban lehet elhelyezni, hajléktalan szállókon nem, de a Bevándorlási Hivatal soha nem tudta pontosan megmondani, hogy mennyi férőhely van a családoknak fenntartott otthonokban – mi azt gondoljuk, hogy nincs elég férőhely. Ezalatt az idő alatt a Bevándorlási Hivatal leállította a menekültek havi pénzügyi támogatását, nem kaptak orvosi ellátást és gyógyszereket, illetve a nélkülözhetetlen utazási támogatást is megvonták tőlük. Idén június elején 71 menekült döntött úgy, hogy elhagyja Magyarországot és humanitárius okokra hivatlkozva új menedékkérelmet ad be Németországban.

Azok a menekültek akik Magyarországon maradtak hogy megpróbálják megoldani a problémájaikat, nem jártak sikerrel és nem találtak megoldást – míg a Bevándorlási Hivatal mosta kezeit, további tárgyalásra és egyeztetésre nem került sor.

Kisgyermekes családok is vannak a kilakoltatással fenyegett menekültek között, akiknek semmilyen alternatív lakhatást nem nyújtanak. Ezek a családok megpróbáltak lakást találni Budapesten, de kevés sikerrel jártak, mivel a Bevándorlási Hivatal nem nyújtott elegendő támogatást.

Az anyagi támogatás, amely a menekülteknek Magyarországon jár, nem elég egy budapesti lakás bérlésére, pedig Budapest az a város ahol a menekülteknek a legtöbb esélyük van az integrációra, és ahol a legkevésbé vannak kitéve hátrányos megkülönböztetésnek. Az anyagi támogatás hiánya rávilágít az olcsó szociális bérlakások megteremtésének szükségességére, amelyről az államnak lenne kötelessége gondoskodni.

Ezúton szeretnénk felhívni az emberek figyelmét arra a kegyetlen és embertelen cselekedetre, amikor kisgyermekes családokat és egyedülálló menekülteket tesznek ki erőszakkal az utcára. Bízunk benne, hogy sikerül újrakezdeni a tárgyalásokat az érdekelt felek között – beleértve az OIN-t – egy ésszerű és adekvát megoldás érdekében.

A Migráns Szolidaritást aggodalommal tölti el mind a nemzetközi és hazai jogok áthágása, mind pedig az érintett családok jól-létére és egészségére gyakorolt kedvezőtlen hatás, ezért arra kéri a magyar hatóságokat, hogy kilakoltatás helyett igyekezzenek hosszútávú és megfelelő megoldást találni a menekültek lakhatására.

Végül pedig szeretnénk kiemelni, hogy a menekültek nem azért maradtak Bicskén, mert nem szeretnének elköltözni, hanem mert a kiköltözés folyamatát rendkívül nehézzé és bürokratikussá teszi a BevándorlásiHivatal.

Press Release 1 August 2013 • [Magyarul]
45 refugees have been given an order to leave the pre-integration center (camp) in Bicske Hungary within 8 days, or face eviction by the police. These refugees have overstayed the maximum time allowed to them to stay in the camp. This is not the first time the Immigration Office (OIN) has sent an ultimatum threatening eviction to refugees living in the Bicske Camp. Continue reading Sajtóközlemény a bicskei menekültek kilakoltatásáról- Aug.1.Refugees and Their Families Threatened with Eviction from Bicske Camp (again)- August 1st

Refugee Tent Camp in Bicske (July 2013)

In June, a tent camp for asylumseekers was opened in Nagyfa in Hungary, and now there is also a tent camp within the refugee camp in Bicske. No bathrooms or kitchens are provided, and the July heat is suffocating. Notably, Bicske is a pre-iuntegration camp for recognized refugees, supposedly a place to sort out bureaucratic paperwork, study Hungarian, look for employment. Many projects are funded by the European Refugee Fund for recognized refugees. Now the Hungarian Government is also placing asylum seekers in the camp. We wonder what sort of report the Ministry of the Interior will prepare for the EU, explaining how they used the integration funds.

tent1tent 2tent3tent4tent5tent6

Sajtóközlemény és a Migráns Szolidaritás álláspontja a vámosszabadi új létesítményről- Július 12. Press Release and Migráns Szolidaritás Position regarding the new facility in Vámosszabadi, Hungary-12 July

Magyarországon a 2013-as év első felében a menedékjog iránti kérelmek száma megötszöröződött. A menedékkérők háromnegyede elhagyja az országot Nyugat-Európa irányába, hiszen tisztában vannak az integráció nehézségeivel, a korlátozott jogi segítség lehetőségével és azzal, hogy a fellebbezési idő nálunk a legrövidebb Európában. Ennek ellenére a magyar menekültügyi rendszer az összeomlás szélén áll. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal erre, egy új befogadó állomás megnyitásával reagál, méghozzá Vámosszabadiban, a szlovák határnál fekvő faluban.

Az elmúlt hónapban, a falu lakói több heves tüntetést szerveztek a tábor megnyitása ellen, és az ügynek a média is sok figyelmet szentelt. A Migráns Szolidaritás Csoport egyetért a falu vezetősége által felhozott érvek néhány aspektusával. Például a falut hivatalosan nem tájékoztatták a tábor megnyitásáról, csak a médián keresztül értesülhettek róla. Nem kaptak tájékoztatást a menedékkérők magyarországi jogairól, kötelességeiről sem.

Szeretnénk felhívni a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Belügyminisztérium figyelmét, hogy az információ és a kommunikáció hiányának köszönhető, hogy Vámosszabadi a xenofóbia táptalajává vált. Ennek köszönhető, hogy a helyi lakosokban felgyűlt az indulat, amely létrehozta ezt az idegenellenes légkört. Vámosszabadi polgárai azzal vádolják a Kormányt, hogy a legminimálisabb költségvetésből próbálja megoldani a menekültügyi helyzetet. A Migráns Szolidaritás Csoport egyetért ezzel az állítással, hiszen elképesztő módon az összes menekülteket és menedékkérőket ellátó intézmény a városok, falvak határaiban helyezkedik el, ami igencsak megnehezíti a magyar lakossággal való kapcsolattartást, nyelvtanulást. A befogadó állomások elhelyezkedése jól tükrözi a menekültek marginalizált helyzetét Magyarországon. Gondoljunk csak bele, hány üresen álló, kihasználatlan épület van jelenleg is Budapesten! Nehéz megérteni, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal miért csak az elhagyatott katonai laktanyákat veszi számításba, miért kell egy befogadó állomást a szlovákiai határ mellé helyezni! Véleményünk szerint, a nagyméretű menekülttáborok nem szolgálnak megfelelő lakhatásként sem a menedékkérők sem a menekültek számára. A városokon belül elhelyezett kisebb lakóépületek, privát szállások sokkal inkább elősegítenék a magyar társadalomba való integrációt.

A Migráns Szolidaritás Csoport aggodalommal figyeli a Vámosszabadiban uralkodó agresszív és szélsőségesen idegengyűlölő légkört, és a menedékkérőkről terjedő téves elképzeléseket. Értjük a lakosok félelmeinek alapot adó aggodalmakat, ám a menedékkérők idegengyűlölő megbélyegzésével nem értünk egyet. Arra biztatjuk honfitársainkat, hogy emlékezzenek az ötven évvel ezelőtti időszakra, amikor magyarok ezrei szintén menedéket kerestek más országokban, és tisztességes eljárásban, meleg fogadtatásban volt részük.

Legelsősorban pedig követeljük a Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól, hogy kezdeményezzen részletekbe menő párbeszédet, egyeztetéseket a menekültügy területén bevezetendő változásokról az összes érintett szereplővel. Követeljük továbbá, hogy az ország összes menekültügyet érintő döntését nyíltan, mindenki által megismerhető módon hozzák meg. Nyilvánvaló, hogy a Vámosszabadin lévő tüntetések – látván, hogy bírálatuk milyen nagy mértékben a Fidesz-KDNP-kormány, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Belügyminisztérium ellen irányulnak – a magyarországi politikáról szólnak. Végeredményben arra kérjük Vámosszabadi lakóit, hogy ne az egyes menedékkérőket hibáztassák, és ne rajtuk vezessék le a Kormány és a Belügyminisztérium rossz döntéseit, hanem nyíltan és kíváncsian fogadják őket.

The first half of 2013 has seen a five-fold increase in the number of asylum applications in Hungary. Knowing the difficulties of integration, limited legal aid and appeal time among the shortest in Europe, three quarters of the asylum seekers have left hungary towards Western Europe. Nevertheless, the Hungarian asylum system is on the brink of the collapse, and the Office of Immigration and Nationality (OIN) has responded by opening a new reception centre in the village of Vámosszabadi on the Slovakian border.

In the past month, the villagers have organized several fierce demonstrations against the camp, and the situation has gained a lot of attention in the media lately. Migráns Szolidaritás Csoport (Migrant Solidarity Group of Hungary) actually agrees with some aspects of the arguments made by village leaders.  For example, the village was not officially informed prior to the opening of the camp, and only learned about it in the media. No information was provided regarding the rights of asylum seekers and their responsibilities while in Hungary.

We would like to remind OIN and the Ministry of the Interior that a lack of information, transparency, communication with the residents of Vámosszabadi has created a fertile ground for xenophobia, and has stoked a tense and xenophobic atmosphere. The villagers of Vámosszabadi accuse the Hungarian government of wanting to deal with refugees as cheaply as possible. Migráns Szolidaritás agrees with this statement, noting with amazement that all the current facilities for refugees and asylum seekers in Hungary are situated in outskirts of towns and villages —  making personal contact with Hungarians and language learning difficult.The location of refugee camps in Hungary only contributes to a popular misconception of refugees as a marginal group of people. Considering that today there are thousands of vacant buildings in Budapest, we do not understand why OIN has only considered abandoned military barracks as a locations, and why the new reception center needs to be placed on the Slovakian border. According to our opinion, big reception centres are not adequate housing solutions for either asylum-seekers or for refugees but smaller hostels/private accommodation in cities and towns would help their integration into Hungarian society.

That said, Migráns Szolidaritás is alarmed at the aggressive and extremely xenophobic atmosphere in Vámosszabadi, and the spreading rumors of asylum seekers. While we understand the underlying concerns of the villagers, we do not agree with the xenophobic labeling of asylum seekers in the village. We urge Hungarians to remember that 50 years ago hundreds of thousands Hungarians also sought asylum in other countries, and were often granted fair procedures and a warm receptions.

Crucially, we demand the OIN to adopt a policy of in-depth communication and consultation with all stakeholders as a prerequisite for the introduction of changes in the asylum policies, as well as transparent decision-making regarding all asylum matters in the country. Finally, we see that with much justified critique to Fidesz-KDNP, OIN and the Ministry of the Interior, the protests in Vámosszabadi are much about Hungarian politics. We finally urge the villagers in Vámosszabadi not to make individual asylum seekers pay for the mistakes of the Hungarian Government and Ministry of the Interior, and welcome them with openness and curiosity.

Information note on the main asylum related legal changes in Hungary as of 1 July, 2013

The Hungarian Helsinki Committee has prepared an information note in order to provide a brief overview about the fundamental asylum-related legal amendments entering into force on 1 July 2013 in Hungary.

The Hungarian Helsinki Committee has prepared an information note in order to provide a brief overview about the fundamental asylum-related legal amendments entering into force on 1 July 2013 in Hungary. The amendments introduce a separate detention regime for asylum-seekers, seriously weakens the judicial review of immigration and asylum detention and the right to appeal in asylum procedures, as well as it fails to ensure adequate reception conditions. The HHC notes with serious concern these changes, some of which may raise incompatibility with international human rights norms and EU law.

The note  describes

  • the legal situation between  January and June 2013,
  • asylum detention,
  • judicial review in asylum procedures and
  • reception conditions.

In concluding the note the HHC raises its concerns that:

  • no proper impact assessment was carried out before the amendments and
  • key stakeholders were not provided with adequate time to consult and comment on the amendments.

The HHC will closely monitor the implementation of the amended regulation in the forthcoming months.

The paper can be downloaded here.

Leaflet in German: Abschiebungen nach Ungarn stoppen!

In Ungarn genießen Flüchtlinge derzeit keinen Schutz und sind diversen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Wir fordern die deutschen Behörden daher auf, Abschiebungen nach Ungarn umgehend zu stoppen, solange keine wesentlichen Verbesserungen der Lebensumstände der Flüchtlinge in Ungarn zu erkennen sind!

70 Flüchtlinge aus Afghanistan verließen am 11. Juni Ungarn. Sie lebten zuvor in dem “Pre-integration Camp” in Bicske – Hunger, fehlende medizinische Versorgung und drohende Obdachlosigkeit zwangen sie erneut zur Flucht.

Situation in Bicske
Alleinstehende Flüchtlinge, die einen Aufenthaltsstatus in Ungarn erhalten haben, werden für maximal sechs Monate in dem so genannten “Pre-integration Camp” in Bicske, einer Kleinstadt bei Budapest, untergebracht. Familien mit Kindern können dort maximal zwölf Monate bleiben. Offiziell gilt der Aufenthalt in Bicske der Integration in die ungarische Gesellschaft: Sie sollen Ungarisch lernen, eine Wohnung und eine Arbeitstelle finden. Dies ist jedoch aufgrund mangelnder Integrationsmaßnahmen in der Realität praktisch unmöglich:

Eine Arbeit zu finden ist ohne ausreichende staatliche Unterstützung (Weiterbildungsmaßnahmen, Sprachkurse etc.) für Ausländer aufgrund der extrem hohen Arbeitslosigkeit in Ungarn nahezu ausgeschlossen. Die Auszahlung finanzieller Leistungen ist von starker Willkür der Behörden gekennzeichnet. Die Flüchtlinge erhalten keine Auskunft über ihre Rechte und Richtlinien werden nur selten eingehalten. Kinder und Jugendliche werden eineinhalb Stunden täglich in dem Heim unterrichtet – sie genießen somit nicht annähernd dieselben Bildungschancen wie Ungarn.

Durch ihre Weiterreise nach Deutschland weigern sich die Flüchtlinge aus Ungarn schlichtweg, ein Leben in der Obdachlosigkeit zu akzeptieren
Rund 90 Flüchtlinge verweigerten im April das Verlassen des “Pre-integration Camp” in Bicske, da ihnen Obdachlosigkeit drohte. Zur offiziellen Lösung erklärte das OIN die Unterbringung in Obdachlosenheimen in Budapest. Abgesehen von den kritischen Lebensbedingungen dort, sind die Heime bereits überfüllt und es stehen bei weitem nicht genügend freie Plätze zur Verfügung. Für Familien mit Kinder gibt es überhaupt keine freien Kapazitäten. Anstatt nach alternativen Wohnmöglichkeiten zu suchen, untersagte das OIN den betroffenen Flüchtlingen jegliche finanzielle Hilfe. Zuvor erhielten sie wöchentlich rund 22€, nun bleibt ihnen nicht einmal Geld für Nahrungsmittel. Des Weiteren haben sie keinen Anspruch auf medizinische Versorgung mehr. Für Flüchtlinge, die auf Medikamente angewiesen sind, kann dies dramatische Auswirkungen haben. Viele Personen leiden aufgrund traumatischer Erfahrungen vor bzw. während ihrer Flucht unter psychischen Erkrankungen und haben bereits seit mehreren Monaten keine Medikamente zu sich nehmen können. Auch wurde ihnen die Transportkarte für die Fahrt nach Budapest nicht mehr ausgehändigt, wodurch die Suche nach einer Arbeitsstelle und einer Wohnung nicht fortgesetzt werden kann.

Proteste in Budapest seit November
Seit November demonstrieren Flüchtlinge in Budapest für bessere Lebensbedingungen. Zweimal fanden Proteste vor dem ungarischen Parlament statt. Im Februar wurde zudem vor dem Sitz der EU in Budapest demonstriert. Die Flüchtlinge erreichten durch die Proteste, dass sie nicht im tiefsten Winter auf die Straße gesetzt wurden – jedoch wurden die Probleme damit nur aufgeschoben.

Am 2. Juni haben sich erneut rund 100 Flüchtlinge vor dem Innenministerium versammelt um gegen eine Gesetzesänderung zu demonstrieren. Nach dem diese Praxis für kurze Zeit ausgesetzt wurde, erlaubt das neue Gesetz erneut, Asylsuchende (darunter auch Familien mit Kindern) bis zu sechs Monaten zu inhaftieren. Die Inhaftierungsgründe sind dabei so weit gefasst, dass es praktisch jeden treffen kann. Über die Bedingungen in ungarischen Haftanstalten für Flüchtlinge wurden in der Vergangenheit bereits ausführlich berichtet. So kritisierte etwa UNHCR die dort weit verbreitenden körperlichen Misshandlung und die systematische Verabreichung von Beruhigungsmitteln.

Die Flüchtlinge aus Bicske haben lange Zeit versucht, ihre Situation zu verbessern und in Ungarn eine Existenzgrundlage aufzubauen. Da jedoch keinerlei Verbesserung ihrer Lebensumstände in Aussicht stand, blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Land zu verlassen.

Verschärfung der Lage
In den letzten Wochen wurden rund 250 weitere Flüchtlinge und Asylbewerber nach Bicske transferiert. Insgesamt leben nun rund 500 Personen in dem Heim. Die Räumlichkeiten des Heimes sind für etwa 100 bis 150 Personen ausgerichtet, sodass die Flüchtlinge derzeit unter katastrophalen, menschenunwürdigen Bedingungen leben. Viele Personen, darunter auch Familien mit kleinen Kindern, schlafen in der Sport- und Eingangshalle auf dem Boden. Die daraus resultierenden unhygienischen Verhältnisse führten bereits zur Ausbreitung von Krankheiten.
Die Behörden geben keinerlei Auskunft über weiteres Vorgehen.